Predchádzajúca kapitola

56. kapitola

1 Náčelníkovi speváckeho sboru na nápev: Nemá holubica ďalekých krajov. Zlatý žalm Dávidov, keď ho boli jali Filištíni v Gáte. 2 Zmiluj sa nado mnou, ó, Bože, lebo človek dychtí po mne, aby ma pohltil, bojujúci tlačí ma každý deň. 3 Moji čihajúci protivníci dychtia každého dňa, aby ma pohltili, lebo je mnoho tých, ktorí bojujú proti mne, ty, vysoký Bože! 4 V deň, ktorý sa bojím, ja sa nadejem na teba. 5 Bohom sa budem chváliť, jeho slovom; na Boha sa nadejem; nebudem sa báť. Čo mi môže urobiť telo? 6 Každého dňa prekrúcajú moje slová. Každá ich myšlienka o mne cieli na zlé. 7 Schádzajú sa, skrývajú sa, strežú moje päty, jako keď čakali na moju dušu. 8 Či za to, že páchajú neprávosť, by mali uniknúť? Svrhni dolu takých ľudí, Bože, vo svojom hneve! 9 Ty si počítal, koľko ráz som sa musel potulovať na úteku. Sober moje slzy do svojej nádoby; lebo či azda nie sú zapísané v tvojej knihe? 10 Vtedy sa moji nepriatelia obrátia zpät, v deň, keď budem volať. Lebo to jedno viem - že mám Boha! 11 Bohom sa budem chváliť, jeho slovom. Hospodinom sa budem chváliť, jeho slovom. 12 Na Boha sa nadejem, nebudem sa báť; čo mi môže urobiť človek?! 13 Mám na sebe, Bože, tebe dané sľuby; zaplatím ti obeti chvály, 14 lebo si vytrhol moju dušu zo smrti. A či si nezachránil mojich nôh od poklesnutia nato, aby som chodil pred Bohom vo svetle života?!