51. kapitola

1 Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm Dávidov. 2 Keď prišiel k nemu prorok Nátan, ako bol vošiel k Batšebe. 3 Zmiluj sa nado mnou, ó, Bože, podľa svojej milosti! Podľa množstva svojho milosrdenstva zahlaď moje prestúpenia. 4 Dokonale ma umy od mojej neprávosti a očisti ma od môjho hriechu; 5 lebo ja znám svoje prestúpenia, a môj hriech je vždycky predo mnou. 6 Tebe samému som zhrešil a učinil som to, čo je zlé v tvojich očiach, aby si bol spravedlivý, keď hovoríš, a čistý, keď súdiš. 7 Hľa, v neprávosti som splodený, a v hriechu ma počala moja matka. 8 Hľa, praješ si pravdu vo vnútornostiach. A tedy v skrytom mi daj znať múdrosť. 9 Očisti ma od hriechu yzopom, a budem čistý; umy ma, a budem belší ako sneh. 10 Daj mi počuť veselosť a radosť, aby plesaly moje kosti, ktoré si zdrtil. 11 Skry svoju tvár pred mojimi hriechami a zahľaď všetky moje neprávosti. 12 Stvor mi čisté srdce, ó, Bože, a obnov priameho ducha v mojom vnútri. 13 Nezavrhni ma zpred svojej tvári a nevezmi odo mňa svojho Svätého Ducha. 14 Navráť mi radosť svojho spasenia a podopri ma dobrovoľným duchom! 15 A budem vyučovať priestupníkov tvojim cestám a hriešnikov, aby sa obrátili k tebe. 16 Vytrhni ma z hriechov krví, ó, Bože, Bože môjho spasenia, a môj jazyk bude s plesaním ospevovať tvoju spravedlivosť. 17 Pane, otvor moje rty, a moje ústa budú zvestovať tvoju chválu! 18 Pretože si nežiadaš obeti, lebo by som dal ochotne; v zápalnej obeti nemáš záľuby. 19 Obeti Božie sú skrúšený duch. Skrúšeným srdcom a zdrteným, ó, Bože, neopovrhuješ. 20 Čiň dobre Sionu vo svojej láskavosti! Vystav múry Jeruzalema! 21 Vtedy sa ti budú ľúbiť obeti spravedlivosti, zápal a celková obeť; vtedy budú obetovať juncov na tvojom oltári.