Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

50. kapitola

1 Žalm Azafov. Silný Bôh bohov, Hospodin prehovoril a zavolal na zem od východu slnka až po jeho západ. 2 So Siona, s dokonalej krásy zaskvel sa Bôh. 3 Prijde náš Bôh a nebude mlčať; oheň bude žrať pred ním, a vôkol neho bude náramná víchrica. 4 Zavolá na nebesia hore a na zem, aby súdil svoj ľud a povie: 5 Shromaždite mi mojich svätých, ktorí učinili so mnou smluvu pri obeti. 6 A nebesia budú oznamovať jeho spravedlivosť, lebo on, Bôh, je sudcom. Sélah. 7 Počuj, môj ľude, a budem hovoriť; pozoruj, Izraelu, a budem svedčiť proti tebe: Bohom, tvojím Bohom som ja! 8 Neviním ťa pre tvoje bitné obeti ani pre tvoje zápaly, ktoré sú stále predo mnou. 9 Nevezmem z tvojho domu junca a z tvojich chlievov kozlov. 10 Lebo veď moja je všetka lesná zver i hovädá na tisícich vrchoch. 11 Znám všetko vtáctvo všetkých vrchov, a poľné zvieratá sú vo vedomí u mňa. 12 Ak zlačniem, nepoviem ti toho, lebo môj je okruh zeme i jeho náplň. 13 A potom či azda jedám mäso volov a pijem krv kozlov? 14 Obetuj Bohu chválu a splň Najvyššiemu svoje sľuby. 15 A vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa, a budeš ma oslavovať. 16 Ale bezbožníkovi hovorí Bôh: Čo tebe do toho, že rozprávaš moje ustanovenia a berieš moju smluvu do svojich úst, 17 keď ty nenávidíš kázne a zavrhol si moje slová za seba? 18 Ak vidíš zlodeja, hneď s ním bežíš a s cudzoložníkmi máš svoj podiel. 19 Svoje ústa púšťaš po zlom, a tvoj jazyk snuje lesť. 20 Usadzujúc sa hovoríš proti svojmu bratovi a na syna svojej matky vrháš potupu. 21 To si robil, a mlčal som. Domnieval si sa, že áno, i ja budem tebe podobný! Trestať ťa budem a predostriem ti to pred oči! 22 A tak tedy rozumejte tomu, vy, ktorí zabúdate na Boha, aby som nejako neuchvatnul, a nebolo by toho, kto by vytrhol! 23 Ten, kto obetuje chválu, ma ctí, a tomu, kto pozoruje na svoju cestu, ukážem spasenie Božie.