Predchádzajúca kapitola

48. kapitola

1 Pieseň. Žalm synov Kórachových. 2 Veľký je Hospodin a veľmi chválený v meste našeho Boha, na vrchu jeho svätosti. 3 Krásnou výšinou, radosťou celej zeme je vrch Sion, polnočná strana, mesto veľkého Kráľa. 4 Bôh na jeho palácoch, je známy jako vysoká veža pevná. 5 Lebo hľa, kráľovia boli sa shromaždili a prejdúc boli spolu pritiahli. 6 Ale ako uvideli, hneď užasli, predesili sa a plní strachu utekali. 7 Strach ich tam pochytil, takže sa triasli, svíjali sa bolesťou jako žena, ktorá ide porodiť. 8 Východným vetrom rozrážaš lode z Taršíša. 9 Jako sme počuli, tak sme videli v meste Hospodina Zástupov, v meste svojeho Boha. Bôh ho postavil tak, aby stálo až na veky. Sélah. 10 Rozmýšľame, ó, Bože, o tvojej milosti vprostred tvojeho chrámu. 11 Jaké je tvoje meno, Bože, taká je i tvoja chvála až do končín zeme. Tvoja pravica je plná spravedlivosti. 12 Nech sa raduje vrch Sion; nech plesajú dcéry Judska pre tvoje súdy! 13 Obídite Sion a obstúpte ho dookola; počítajte jeho veže! 14 Dobre si všimnite jeho hradieb! Pochoďte jeho paláce, aby ste mohli rozprávať budúcemu pokoleniu. 15 Lebo tento Bôh je naším Bohom na večné veky. On nás bude vodiť až do smrti.