Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

47. kapitola

1 Náčelníkovi speváckeho sboru. Synov Kórachových Žalm. 2 Vy, všetky národy, tlieskajte rukami, pokrikujte radostne Bohu, hlasom plesania! 3 Lebo Hospodin, hrozný Najvyšší, je velikým Kráľom nad celou zemou. 4 Podmaňuje národy pod nás a ľudí pod naše nohy. 5 Volí nám naše dedičstvo, pýchu Jakobovu, ktorého miloval. Sélah. 6 Bôh vystúpil s radostným pokrikom, Hospodin so zvukom trúby. 7 Spievajte Bohu žalmy, spievajte; spievajte, spievajte nášmu Kráľovi žalmy! 8 Lebo Kráľom celej zeme je Bôh. Spievajte vyučujúci žalm: 9 Bôh kraľuje nad národami; Bôh sedí na tróne svojej svätosti. 10 Kniežatá národov sa shromaždia, ľud Boha Abrahámovho, pretože Bohu patria štíty zeme; bude náramne vyvýšený.