Predchádzajúca kapitola

46. kapitola

1 Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm synov Kórachových na nápev: Devy. Pieseň. 2 Bôh nám je útočišťom a silou, pomocou v súženiach, najdenou veľmi dokázanou. 3 Preto sa nebudeme báť, ani keby zem uhla so svojho miesta, a keby sa hneď aj vrchy pohybovaly a rútily sa doprostred mora. 4 Nech hučia a penia sa jeho vody; nech sa trasú vrchy od jeho veleby! Sélah. 5 Rieka, jej potoky obveseľujú mesto Božie, svätyňu príbytkov Najvyššieho. 6 Bôh je v jeho strede, nepohne sa. Bôh mu pomôže nad ránom. 7 Búria sa národy? Klátia sa kráľovstvá? Vydá svoj hlas, a hneď sa rozplýva zem. 8 Hospodin Zástupov je s nami; pevnou vežou vysokou nám je Bôh Jakobov. Sélah. 9 Poďte, vidzte skutky Hospodinove, jakých pustín narobil na zemi! 10 Činí vojnám prietrž až po koniec zeme; láme lučište a seče kopiju; vozy páli ohňom 11 a hovorí: Prestaňte a vedzte, že ja som Bôh a budem vyvýšený medzi národami, budem vyvýšený na zemi. 12 Hospodin Zástupov je s nami, pevnou vežou vysokou nám je Bôh Jakobov. Sélah.