45. kapitola

1 Náčelníkovi speváckeho sboru. Na nápev: Ľalie. Žalm synov Kórachových. Vyučujúci. Pieseň o ľúbosti. 2 Moje srdce vynáša dobré slovo. Ja hovorím: Moje básnické diela patria kráľovi. Môj jazyk je ako pero hbitého pisára. 3 Si krásnejší nad všetkých synov človeka. Ľúbeznosť je rozliata na tvojich rtoch, preto ťa požehnal Bôh na veky. 4 Pripáš svoj meč na bedrá, statný hrdina! Ukáž svoje veličenstvo a svoju nádheru! 5 Čo do tvojej nádhery: jazdi zdarne na slove pravdy a pokory spravedlivosti; to ťa vyučí, zázračným skutkom tvoju pravicu. 6 Tvoje šípy sú ostré - Národy padnú pod teba -, vniknú do srdca nepriateľov kráľových. 7 Tvoj trón, ó, Bože, stojí na večné veky; berla tvojho kráľovstva je berlou priamosti. 8 Miloval si spravedlivosť a nenávidel si bezbožnosti: preto ťa pomazal, Bože, tvoj Bôh olejom veselosti nad tvojich druhov. 9 A všetko tvoje rúcho je samá myrra, áloe a kassia. Z palácov zo slonovej kosti ťa obveseľujú ľúbezné zvuky strún. 10 Dcéry kráľov sú medzi tvojimi vzácnymi ženami. Kráľovská manželka ti stojí po tvojej pravici v rýdzom zlate z Ofíra. 11 Počuj, dcéro, a vidz, nakloň svoje ucho a zabudni svoj ľud a dom svojho otca! 12 A zatúži kráľ po tvojej kráse, lebo on je tvojím pánom, a klaňaj sa mu! 13 I dcéra Týru prijde s darom; bohatí z národa budú hľadať tvoju priazeň. 14 Celá je slávna dcéra kráľova vnútri v paláci; jej rúcho je z tkaniva zo zlata. 15 V prekrásnych výšivkách bude dovedená kráľovi; panny za ňou, jej priateľky, ti budú dovedené. 16 Dovedené budú vo veľkej radosti a v plesaní a vojdú do paláca kráľovho. 17 Miesto tvojich otcov ti budú tvoji synovia; učiníš ich kniežatami po celej zemi. 18 Pamätným učiníš tvoje meno po všetky pokolenia, a preto ťa budú oslavovať národy na večné veky.