Predchádzajúca kapitola

34. kapitola

1 Dávidov, kde bol na pohľad zmenil svoj rozum pred Abimelechom, ktorý ho potom zahnal, a on išiel. 2 Aleph. Dobrorečiť budem Hospodinovi každého času. Jeho chvála bude neprestajne v mojich ústach. 3 Beth. V Hospodinovi sa bude chváliť moja duša, čo keď počujú pokorní, budú sa radovať. 4 Gimel. Zvelebujte so mnou Hospodina, a vyvyšujme spoločne jeho meno! 5 Daleth. Hľadal som Hospodina, a ohlásil sa mi a vytrhol ma zo všetkých mojich strachov. 6 Hé. Hľadieť budú na neho a pohrnú sa, a ich tvár nebude rumenieť hanbou. 7 Zajin. A povedia: Tento biedny volal, a Hospodin počul a vyslobodil ho zo všetkých jeho úzkostí a zachránil. 8 Cheth. Anjel Hospodinov táborí vôkol tých, ktorí sa ho boja, a vytrhuje ich. 9 Teth. Okúste a vidzte, že dobrý je Hospodin; blahoslavený muž, ktorý sa utieka k nemu. 10 Jod. Bojte sa Hospodina, vy jeho svätí, lebo tí, ktorí sa ho boja, nemajú nedostatku. 11 Kaf. Mladí ľvi biedia a hladujú; ale tí, ktorí hľadajú Hospodina, nebudú mať nedostatku ničoho dobrého. 12 Lamed. Poďte, deti, počujte ma; budem vás vyučovať bázni Hospodinovej. 13 Mem. Kde ktorý je to človek, ktorý má rád život, miluje dni, aby videl dobré? 14 Nun. Strež svoj jazyk a zdŕžaj od zlého a svoje rty, aby nehovorily lesti! 15 Samech. Odstúp od zlého a čiň dobré; hľadaj pokoj a stíhaj ho! 16 Ajin. Oči Hospodinove hľadia na spravedlivých, a jeho uši sú naklonené k ich volaniu. 17 Pé. Tvár Hospodinova je obrátená proti tým, ktorí robia zlé, aby vyťal ich pamiatku zo zeme. 18 Tsadé. Keď volajú, Hospodin počuje a vytrhne ich zo všetkých ich úzkostí. 19 Kaf. Hospodin je blízky tým, ktorí sú skrúšeného srdca, a tých, ktorí sú zdrteného ducha, zachráni. 20 Réš. Mnoho zlého prichádza na spravedlivého; ale zo všetkého toho vytrhuje Hospodin. 21 Šin. Strežie všetky jeho kosti; ani jedna z nich nebude zlámaná. 22 Tav. Bezbožníka usmrtí jeho vlastná zlosť, a tí, ktorí nenávidia spravedlivého, ponesú vinu. 23 Hospodin vykúpi dušu svojich služobníkov, a neponesú viny niktorí z tých, ktorí sa utiekajú k nemu.