30. kapitola

1 Žalm. Pieseň pri posviacke domu Dávidovho. 2 Vyvyšovať ťa budem, Hospodine, že si ma vytiahol z hlbín a nedal si mojim nepriateľom, aby sa radovali nado mnou. 3 Hospodine, môj Bože, pokorne som volal na teba, a uzdravil si ma. 4 Hospodine, vyviedol si moju dušu z ríše smrti, oživil si ma a vychvátil zpomedzi tých, ktorí sostupujú do jamy. 5 Spievajte Hospodinovi žalmy, jeho svätí, a oslavujte pamiatku jeho svätosti! 6 Lebo na chvíľu trvá vo svojom hneve, dať život má vo svojej záľube. Večer ponocuje plač, a ráno už má plesanie. 7 Ale ja som bol povedal vo svojej bezstarostnosti: Nepohnem sa na veky. 8 Hospodine, vo svojej ľúbosti si postavil môjmu vrchu silu; keď si ukryl svoju tvár, bol som predesený. 9 Na teba, Hospodine, som volal; Pána som prosil o zľutovanie hovoriac: 10 Aký zisk budeš mať z mojej krvi a z toho, keď sostúpim do jamy? Či ťa bude oslavovať prach? Či bude zvestovať tvoju pravdu? 11 Počuj, ó, Hospodine, a zmiluj sa nado mnou! Hospodine, buď mi pomocníkom! 12 Obrátil si mi môj zármutok v plesanie. Rozviazal si mi a dal složiť moje smútočné vrece a opásal si ma radosťou, 13 nato, aby ti spievali žalmy na slávu a nemlčali! Hospodine, môj Bože, na veky ťa budem oslavovať.