29. kapitola

1 Žalm Dávidov. Vzdajte Hospodinovi, synovia Boží, vzdajte Hospodinovi slávu a silu! 2 Vzdajte Hospodinovi slávu jeho mena! Klaňajte sa Hospodinovi v ozdobe svätosti! 3 Hlas Hospodinov čuješ nad vodami. Silný Bôh slávy hrmí, Hospodin nad mnohými vodami. 4 Hlas Hospodinov je mocný, hlas Hospodinov je velebný. 5 Hlas Hospodinov láme cedry; Hospodin poláme cedry Libanona. 6 Pôsobí to, aby skákaly, Libanon ako teľa a Sirion ako mladý jednorožec. 7 Hlas Hospodinov kreše plamene ohňa. 8 Hlas Hospodinov pôsobí, aby sa triasla púšť. Hospodin pôsobí, aby sa triasla púšť Kádeš. 9 Hlas Hospodinov to činí, aby v bolestiach sa svíjajúc rodily jelenice, a obnažuje lesy. Ale v jeho chráme všetko, čo mu patrí, hovorí o jeho sláve. 10 Hospodin trónil nad potopou a Hospodin bude tróniť súc Kráľom na veky. 11 Hospodin dá silu svojmu ľudu; Hospodin požehná svoj ľud pokojom.