Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

1 Žalm Dávidov z času, keď utekal pred Absalomom, svojím synom. 2 Hospodine, jako mnoho je mojich protivníkov! Ako mnoho je tých, ktorí povstávajú proti mne! 3 Mnohí hovoria o mojej duši: Nemá záchrany v Bohu. Sélah. 4 Ale ty, ó, Hospodine, si štítom vôkol mňa; si mojou slávou a ten, ktorý povyšuješ moju hlavu. 5 Na Hospodina volám svojím hlasom, a ozve sa mi s vrchu svojej svätosti. Sélah. 6 Ja ľahnem a budem spať i prebudím sa, lebo ma Hospodin podporuje. 7 Nebudem sa báť mnoho tisíc ľudí, ktorí sa vôkol kladú proti mne. 8 Povstaň, ó, Hospodine, zachráň ma, môj Bože, lebo ty udrieš všetkých mojich nepriateľov na líce, zuby bezbožným vyrazíš. 9 Hospodinovo je spasenie, nad tvojím ľudom, ó, Bože, tvoje požehnanie. Sélah.