26. kapitola

1 Žalm Dávidov. Súď ma, Hospodine, lebo ja chodím vo svojej bezúhonnosti a nadejem sa na Hospodina; nepohnem sa. 2 Zkús ma, Hospodine, a sprobuj. Prepáľ na zkúšku moje ľadviny aj moje srdce; 3 lebo tvoja milosť je pred mojimi očima, a chodím v tvojej pravde. 4 Nesedávam s muži márnosti a nevchádzam do rady s pokrytcami. 5 Nenávidím shromaždenia zlostníkov a nesadnem s bezbožníkmi. 6 Umývam svoje ruky v nevine a rád chodím okolo tvojho oltára, Hospodine, 7 aby som ťa hlasne chválil a rozprával všetky tvoje divy. 8 Hospodine, milujem obydlie tvojho domu a miesto príbytku tvojej slávy. 9 Nezahrňuj v záhubu mojej duše s hriešnikmi a môjho života s mužmi krvi, 10 v ktorých rukách je mrzkosť, a ktorých pravica je plná úplatku. 11 Ale ja budem chodiť vo svojej bezúhonnosti. Vykúp ma a zmiluj sa nado mnou! 12 Moja noha stojí na rovine. V shromaždeniach budem dobrorečiť Hospodinovi!