Predchádzajúca kapitola

25. kapitola

1 Žalm Dávidov. Aleph. K tebe, ó, Hospodine, pozdvihujem svoju dušu. 2 Beth. Môj Bože, na teba sa nadejem. Nech nie som zahanbený! Nech neplesajú moji nepriatelia nado mnou! 3 Gimel. A tak sa ani nebude hanbiť nikto z tých, ktorí očakávajú na teba; hanbiť sa budú tí, ktorí neverne robia bez príčiny. 4 Daleth. Daj mi znať, ó, Hospodine, svoje cesty; vyuč ma svojim stezkám! 5 Hé. Daj, aby som chodil v tvojej pravde, Vav. a vyuč ma; lebo ty si Bôh môjho spasenia; na teba očakávam každý deň. 6 Zajin. Pamätaj na svoje mnohé milosrdenstvo, Hospodine, a na svoju mnohú milosť, lebo sú od veku. 7 Cheth. Neráč pamätať na hriechy mojej mladosti a na moje prestúpenia! Pamätaj ty na mňa podľa svojej milosti, pre svoju dobrotu, ó, Hospodine! 8 Teth. Dobrý a priamy je Hospodin, preto vyučuje hriešnikov pravej ceste. 9 Jod. Činí to, aby pokorní chodili v súde, a vyučuje pokorných svojej ceste. 10 Kaf. Všetky stezky Hospodinove sú milosťou a pravdou tým, ktorí ostríhajú jeho smluvu a jeho svedoctvá. 11 Lamed. Pre svoje meno, Hospodine, odpusti moju neprávosť, lebo je veľká. - 12 Mem. Ktorý a jaký je to človek, ktorý sa bojí Hospodina? Toho vyučuje ceste, ktorú má vyvoliť 13 Nun. Jeho duša bude prebývať v dobrom, a jeho semä obdrží dedične zem. 14 Samech. Tajomstvo Hospodinovo je známe tým, ktorí sa ho boja, a jeho smluva je nato, aby im ju dal vedieť. 15 Ajin. Moje oči hľadia vždycky k Hospodinovi, lebo on vyvodí moje nohy zo siete. 16 Pé. Pohliadni na mňa a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a strápený. 17 Tsadé. Rozmnožily sa súženia môjho srdca; vyveď ma z mojich úzkostí. 18 Réš. Vidz moju biedu a moje trápenie a odpusť všetky moje hriechy. 19 Vidz mojich nepriateľov, lebo ich je mnoho, a nenávidia ma ukrutnou nenávisťou. 20 Šin. Ostríhaj moju dušu a vytrhni ma, aby som sa nehanbil, lebo sa k tebe utiekam. 21 Thav. Nech ma ostríhajú bezúhonnosť a priamosť, lebo očakávam na teba. 22 Vykúp, ó, Bože, Izraela zo všetkých jeho súžení.