Predchádzajúca kapitola

24. kapitola

1 Žalm Dávidov. Hospodinova je zem i jej náplň, okruh zeme i tí, ktorí bývajú na ňom; 2 lebo on ho založil na moriach a postavil ho na riekach tak, aby stál. 3 Kto vystúpi na vrch Hospodinov, a kto bude stáť na mieste jeho svätosti? 4 Ten, kto je nevinných rúk a čistého srdca, kto nepovzniesol svojej duše k márnosti a neprisahal falošne. 5 Ten si odnesie požehnanie od Hospodina a spravedlivosť od Boha svojho spasenia. 6 To je pokolenie tých, ktorí sa pýtajú po ňom, pokolenie hľadajúcich tvoju tvár, Bože Jakobov. Sélah. 7 Pozdvihnite, brány, svoje hlavy! Pozdvihnite sa, vráta večnosti, a vojde Kráľ slávy. 8 Kto je to ten Kráľ slávy? Hospodin, preveliký v sile a hrdina, Hospodin, vojenný hrdina. 9 Pozdvihnite, brány, svoje hlavy a pozdvihnite ich, vráta večnosti, a vojde Kráľ slávy! 10 A ktože je to ten Kráľ slávy? Hospodin Zástupov, on je Kráľom slávy. Sélah.