Predchádzajúca kapitola

20. kapitola

1 Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm Dávidov. 2 Nech sa ti ozve Hospodin v deň súženia; nech ťa vyvýši meno Boha Jakobovho! 3 Nech ti pošle pomoc zo svätyne a nech ťa podoprie so Siona! 4 Nech sa rozpamätá na všetky tvoje žertvy a tvoje zápalné obeti nech má za tučné! Sélah. 5 Nech ti dá podľa žiadosti tvojho srdca a nech vyplní každý tvoj úmysel. 6 Nech plesáme v tvojom spasení, a v mene svojho Boha vztýčime prápor. Nech naplní Hospodin všetky tvoje prosby! 7 Teraz viem, že Hospodin zachraňuje svojho pomazaného, ozve sa mu z nebies svojej svätosti; v hrdinskej sile sa mu ozve spasenie jeho pravice. 8 Títo dúfajú vo vozoch a tamtí v koňoch, ale my si pripomíname meno Hospodina, svojeho Boha. 9 Oni klesli a padli, ale my stojíme a budeme pevne stáť. 10 Zachráň, Hospodine! Kráľ, náš Bôh, nech sa nám ozve v deň, keď budeme volať.