Predchádzajúca kapitola

150. kapitola

1 Hallelujah! Chváľte silného Boha v jeho svätyni! Chváľte ho na oblohe jeho sily! 2 Chváľte ho v jeho mnohej hrdinskej sile! Chváľte ho podľa mnohého jeho veličenstva! 3 Chváľte ho zvukom trúby! Chváľte ho na harfe a na citare! 4 Chváľte ho na bubon a kolotancom! Chváľte ho husľami a píšťalou! 5 Chváľte ho zvučným cymbalom! Chváľte ho cymbalom radostného kriku! 6 Každý duch nech chváli Hospodina! Hallelujah!