Predchádzajúca kapitola

149. kapitola

1 Hallelujah! Spievajte Hospodinovi novú pieseň, jeho chválu v shromaždení svätých! 2 Nech sa raduje Izrael v tom, ktorý ho učinil! Synovia Siona nech plesajú vo svojom Kráľovi! 3 Nech chvália jeho meno kolotancom! Pri bubne a pri citare nech mu spievajú žalmy! 4 Lebo Hospodin má záľubu vo svojom ľude; zdobí pokorných spasením. 5 Svätí sa budú veseliť v sláve; plesať budú na svojich ležištiach. 6 Vyvyšovanie silného Boha bude v ich hrdle a meč, ostrý na obe strany, v ich ruke, 7 aby vykonali pomstu na národoch a tresty na ľuďoch, 8 aby poviazali ich kráľov reťazami a ich veľmožov železnými putami, 9 aby na nich vykonali napísaný súd; sláva to všetkých jeho svätých. Hallelujah!