Predchádzajúca kapitola

148. kapitola

1 Hallelujah! Chváľte Hospodina z nebies! Chváľte ho na výsostiach! 2 Chváľte ho, všetci jeho anjeli; chváľte ho, všetky jeho zástupy! 3 Chváľte ho, slnce a mesiac! Chváľte ho, všetky hviezdy svetla! 4 Chváľte ho, nebesia nebies i vody, ktoré ste zhora nebies! 5 Nech chvália meno Hospodinovo, lebo on rozkázal, a boly stvorené, 6 a postavil ich navždy, na veky; vydal zákon, a niktoré neprekročí! 7 Chváľte Hospodina, vy zo zeme, veľryby a všetky priepasti, 8 oheň a hrád, sneh i para, búrlivý vietor, ktorý vykonáva jeho slovo, 9 vrchy a všetky brehy, ovocné stromy a všetky cedry, 10 divá zver a všetky hovädá, plazy a okrýdlené vtáctvo, 11 kráľovia zeme a všetky národy, kniežatá a všetci sudcovia zeme, 12 mládenci i panny, starci s deťmi. 13 Nech chvália meno Hospodinovo, lebo jeho meno samo je vyvýšené, jeho veličenstvo nad zemou i nad nebesami. 14 A vyvýšil roh svojho ľudu, chválu všetkých svojich svätých, synov Izraelových, ľud, blízky jemu. Hallelujah!