Predchádzajúca kapitola

146. kapitola

1 Hallelujah! Chváľ, moja duša, Hospodina! 2 Chváliť budem Hospodina, kým len žijem; spievať budem svojmu Bohu žalmy, dokiaľ som. 3 Nenadejte sa na kniežatá, na syna človeka, ktorý nemá spasenia. 4 Vyjde jeho duch, navráti sa do svojej zeme; v ten istý deň zahynuly jeho úmysly. 5 Blahoslavený je ten, komu je silný Bôh Jakobov na pomoc, jeho nádej na Hospodina, jeho Boha, 6 ktorý učinil nebesia i zem, more i všetko, čo je v nich, ktorý ostríha pravdu na veky, 7 ktorý činí súd utlačeným a dáva chlieb hladným. Hospodin oslobodzuje väzňov. 8 Hospodin otvára oči slepých. Hospodin narovnáva zohnutých. Hospodin miluje spravedlivých. 9 Hospodin ostríha pohostínov; pomáha sirote a vdove; ale cestu bezbožných prevracia. 10 Hospodin kraľuje na veky, tvoj Bôh, Sione, na pokolenie a pokolenie. Hallelujah!