Predchádzajúca kapitola

145. kapitola

1 Chvála Dávidova. Vyvyšovať ťa budem, môj Bože, Kráľu, a budem dobrorečiť tvojmu menu na večné veky. 2 Každého dňa ti budem dobrorečiť a budem chváliť tvoje meno na večné veky. 3 Veľký je Hospodin a veľmi chválený, a jeho veľkosť je nevystihnuteľná. 4 Pokolenie vychvaľovať bude pokoleniu tvoje skutky, a budú zvestovať tvoju mnohú silu hrdinskú. 5 O nádhere slávy tvojho veličenstva a o tvojich predivných veciach budem vravieť. 6 Nech hovoria o sile tvojich strašných zázrakov, a ja budem rozprávať tvoju veľkosť. 7 Rozhlasovať bude pamäť tvojej veľkej dobroty a budú plesať nad tvojou spravedlivosťou. 8 Milostivý a ľútostivý je Hospodin, dlho zhovievajúci a veľkej milosti. 9 Hospodin je dobrý všetkým a jeho zľutovania nado všetky jeho skutky. 10 Oslavovať ťa budú, Hospodine, všetky tvoje skutky, a tvoji svätí budú ti dobrorečiť. 11 Vravieť budú o sláve tvojho kráľovstva a hovoriť o tvojej hrdinskej sile. 12 To všetko nato, aby oznámili synom človeka jeho hrdinskú silu a slávu nádhery jeho kráľovstva. 13 Tvoje kráľovstvo je kráľovstvom všetkých vekov a tvoje panovanie nad jedným každým pokolením. 14 Hospodin podopiera všetkých padajúcich a narovnáva všetkých zohnutých. 15 Oči všetkých hľadia v nádej k tebe, a ty im dávaš ich pokrm na jeho čas. 16 Otváraš svoju ruku a nasycuješ každý živočuch svojou dobrotivosťou. 17 Hospodin je spravedlivý vo všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch. 18 Hospodin je blízky všetkým, ktorí ho vzývajú, všetkým, ktorí ho vzývajú v pravde. 19 Činí vôľu tých, ktorí sa ho boja, čuje ich krik a pomáha im. 20 Hospodin ostríha všetkých, ktorí ho milujú, ale zahladí všetkých bezbožníkov. 21 Moje ústa budú hovoriť chválu Hospodinovu, a každé telo bude dobrorečiť menu jeho svätosti na večné veky.