Predchádzajúca kapitola

143. kapitola

1 <<Žalm Dávidov.>> Hospodine, počuj moju modlitbu; pozoruj ušima moje pokorné prosby! Ohlás sa mi vo svojej vernosti pre svoju spravedlivosť. 2 A nevchádzaj so svojím služobníkom v súd, lebo by nebol pred tebou spravedlivý nikto živý. 3 Preto, že nepriateľ stíha moju dušu, depce môj život na zem, posadil ma do tmy, takže som ako tí, ktorí dávno pomreli, 4 môj duch nyje vo mne, a moje srdce hynie v mojom vnútri. 5 Rozpomínam sa na predošlé dni; rozmýšľam o všetkých tvojich skutkoch; rozjímam o diele tvojich rúk. 6 Rozprestieram svoje ruky k tebe; moja duša práhne po tebe jako vypráhla zem. Sélah. 7 Rýchle ma vyslyš, Hospodine, môj duch hynie; neskrývaj predo mnou svojej tvári, lebo by som bol podobný tým, ktorí sostupujú do jamy. 8 Daj, že by som ráno počul tvoju milosť, lebo na teba sa nadejem. Oznám mi cestu, ktorou mám ísť, lebo k tebe pozdvihujem svoju dušu. 9 Vytrhni ma z moci mojich nepriateľov, Hospodine; k tebe sa skrývam. 10 Nauč ma činiť tvoju vôľu, lebo si ty môj Bôh; tvoj dobrý Duch nech ma vedie po rovnej zemi. 11 Pre svoje meno, Hospodine, ma obživ; vo svojej spravedlivosti vyveď moju dušu zo súženia! 12 A vo svojej milosti vyplieň mojich nepriateľov a zahub všetkých, ktorí trápia moju dušu, lebo ja som tvoj služobník.