Predchádzajúca kapitola

142. kapitola

1 Vyučujúci Dávidov, keď bol v jaskyni. Modlitba. 2 Volám na Hospodina a kričím. Volám na Hospodina a pokorne sa modlím. 3 Vylievam pred ním svoju žiaľbu; oznamujem pred ním svoje súženie. 4 Keď nyje môj duch vo mne, ty znáš môj chodník; na ceste, ktorou idem, mi ukryli osídlo. 5 Pozri napravo a vidz! Nemám nikoho, kto by ma poznal. Zahynulo mne útočište; nieto nikoho, kto by sa pýtal po mojej duši. 6 Kričím na teba, Hospodine, hovorím: Ty si mojím útočišťom, mojím dielom v zemi živých. 7 Pozoruj ušima na moje volanie, lebo som veľmi zomdlený. Vytrhni ma z moci tých, ktorí ma prenasledujú, lebo sú mocnejší odo mňa. 8 Vyveď moju dušu zo žalára, aby som oslavoval tvoje meno. Spravedliví ma obstúpia, keď mi dobre učiníš.