Predchádzajúca kapitola

140. kapitola

1 Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm Dávidov. 2 Vytrhni ma, Hospodine, z moci zlého človeka; uchovaj ma od muža ukrutností, 3 od tých, ktorí myslia zlé v srdci; každý deň vyvolávajú vojny. 4 Ostria svoj jazyk ako had; vreteničí jed pod ich gambami. Sélah. 5 Ostríhaj ma, Hospodine, a zachovaj od rúk bezbožníka! Uchovaj ma od muža ukrutností, od tých, ktorí myslia vyraziť moje kroky. 6 Pyšní mi ukryli osídlo i povrazy; roztiahli sieť vedľa cesty; predložili mi smečky. Sélah. 7 Povedal som Hospodinovi: Ty si môj silný Bôh. Počuj, Hospodine, hlas mojich pokorných prosieb. 8 Hospodine, Pane, silo môjho spasenia, kryješ moju hlavu v deň zbrane. 9 Nedaj, Hospodine, žiadostí bezbožníka; nedaj vykonať jeho zámer; povýšili by sa. Sélah. 10 Úhrnom čo do tých, ktorí ma obkľučujú, nech ich pokryje trápenie ich rtov! 11 Nech sa shrnie na nich žeravé uhlie; nech ich uvrhne Bôh do ohňa, do hlbokých jam, aby nepovstali. 12 Človek zlého jazyka nebude stáť pevne v zemi; ukrutného človeka bude stíhať zlé jako lovec, aby padol. 13 Viem, že Hospodin vykoná pravotu biedneho a súd chudobných. 14 No, spravedliví budú istotne oslavovať tvoje meno, Hospodine, a priami budú bývať pred tvojou tvárou.