Predchádzajúca kapitola

139. kapitola

1 Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm Dávidov. Hospodine, prezkúmal si ma a poznal. 2 Ty znáš moje sadanie i moje vstávanie; rozumieš mojej myšlienke zďaleka. 3 Pozoruješ moje chodenie i ležanie a znáš dobre všetky moje cesty. 4 Lebo ešte ani nemám slova na jazyku, a hľa, Hospodine, ty to vieš všetko. 5 Obkľúčil si ma odzadu i odpredu a položil si na mňa svoju ruku. 6 Je to predivná znalosť, nad môj rozum, tak vysoká, že nemôžem po ňu. 7 Kam by som zašiel od tvojho ducha? Alebo kam by som utiekol pred tvojou tvárou? 8 Keby som vystúpil na nebesia, tam si ty; keby som si postlal v hrobe, hľa, i tam si. 9 Keby som vzal krýdla rannej zory, aby som zaletel a býval pri najďaľšom mori, 10 i tam by ma sprevadila tvoja ruka, a pochytila by ma tvoja pravica. 11 A keby som povedal: Aspoň tma ma zakryje; ale i noc je tebe svetlom vôkol mňa. 12 Ani tma nezatmí pred tebou, a noc ti svieti jako deň, tebe je jedno či tma či svetlo. 13 Lebo tvojím vlastníctvom sú moje ľadviny; usnoval si ma v živote mojej matky. 14 Oslavovať ťa budem preto, že som hrozne a predivne utvorený. Predivné sú tvoje skutky, a moja duša to zná veľmi dobre. 15 Niktorá moja kosť nie je ukrytá pred tebou, ktorý som učinený v skrytosti; utkaný som v hlbinách zeme. 16 Tvoje oči videly môj trup, a do tvojej knihy sú zapísané všetky moje údy jako aj dni, v ktorých boly utvorené, keď ešte nebolo ani jedného z nich. 17 A mne jaké drahé sú tvoje myšlienky, ó, silný Bože, A jaký ohromný je ich počet! 18 Keby som ich chcel spočítať, je ich viac ako piesku. Keď sa prebudím, vždy len som s tebou. 19 Keby si, Bože, zabil bezbožníka a povedal: Mužovia krvi, odstúpte odo mňa! 20 Tí, ktorí hovoria o tebe nešľachetne, berú nadarmo tvoje meno, tvoji odporcovia. 21 Či nie je tak, Hospodine, že nenávidím tých, ktorí teba nenávidia? A tí, ktorí povstávajú proti tebe, sa mi ošklivia. 22 Celou nenávisťou ich nenávidím; stali sa mi nepriateľmi. 23 Prezkúmaj ma, silný Bože, a poznaj moje srdce! Zkús ma a poznaj moje myšlienky 24 a vidz, či je vo mne nejaká zlá cesta, a veď ma cestou večnosti.