Predchádzajúca kapitola

130. kapitola

1 <> Z hlbín volám na teba, Hospodine. 2 Pane, počuj môj hlas! Nech pozorujú tvoje uši na hlas mojich pokorných prosieb! 3 Ak budeš hľadieť na neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí? 4 Ale u teba je odpustenie, aby sa ťa báli. 5 Očakávam na Hospodina, moja duša očakáva, a čakám v nádeji na jeho slovo. 6 Moja duša čaká Pána viac ako strážcovia rána, strážcovia rána. 7 Izraelu, čakaj na Hospodina, lebo u Hospodina je milosť a hojné u neho vykúpenie. 8 A on vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí.