129. kapitola

1 <> Veľmi ma sužovali od mojej mladosti! Nože nech povie Izrael! 2 Veľmi ma sužovali od mojej mladosti, ale ma nepremohli. 3 Oráči orali po mojom chrbte a vyháňali dlhé brázdy. 4 Ale Hospodin je spravedlivý; popretínal povrazy bezbožníkov. 5 Budú sa hanbiť a uhnú zpät všetci, ktorí nenávidia Siona. 6 Budú jako tráva na strechách, ktorá uschne, prv ako ju vytrhajú, 7 ktorou žnec nenaplní svojej ruky ani náručia ten, kto viaže snopy. 8 A nepovedia tí, ktorí pojdú pomimo: Požehnanie Hospodinovo na vás; dobrorečíme vám v mene Hospodinovom.