Predchádzajúca kapitola

13. kapitola

1 Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm Dávidov. 2 Až dokedy, ó, Hospodine?! Či ma zabudneš na veky? Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár? 3 Dokedy budem skladať rady vo svojej duši vnoci, trápenie nosiť vo svojom srdci vodne? Dokedy sa bude povyšovať môj nepriateľ nado mnou!? 4 Pohliadni, ozvi sa mi, Hospodine, môj Bože; osvieť moje oči, aby som neusnul na smrť; 5 aby nepovedal môj nepriateľ: Premohol som ho, a plesali by tí, ktorí ma sužujú, keby som sa pohnul. 6 Ale ja sa nadejem na tvoju milosť; moje srdce bude plesať v tvojom spasení. Spievať budem Hospodinovi, lebo on dokoná za mňa.