Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

128. kapitola

1 <> Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina, kto chodí po jeho cestách. 2 Istotne budeš jesť prácu svojich rúk, budeš blahoslavený, a dobre ti bude. 3 Tvoja žena bude jako plodný vinič vo vnútri tvojho domu, tvoji synovia ako mladistvé olivy vôkol tvojho stola. 4 Hľa, tak bude požehnaný muž, ktorý sa bojí Hospodina. 5 Nech ťa požehná Hospodin zo Siona, a vidz dobré veci Jeruzalema po všetky dni svojho života! 6 A vidz synov svojich synov! Pokoj na Izraela!