Predchádzajúca kapitola

126. kapitola

1 <> Keď viedol Hospodin zpät zajatých Siona, bolo nám to tak, ako keby sa nám bolo snívalo. 2 Vtedy boly naše ústa naplnené smiechom a náš jazyk plesaním. Vtedy povedali medzi národami: Veliké veci učinil s nimi Hospodin! 3 Áno, Hospodin učinil s nami veľké veci, a preto sme sa radovali. 4 Navráť, Hospodine, našich zajatých ako potoky na juhu. 5 Tí, ktorí sejú so slzami, budú žať s plesaním. 6 Ta ide pomaly a plače ten, kto rozsieva semeno, ale potom istotne prijde s plesaním nesúc svoje snopy.