Predchádzajúca kapitola

125. kapitola

1 <> Tí, ktorí sa nadejú na Hospodina, sú jako vrch Sion, ktorý sa nepohne, ale trvá na veky. 2 Jako sú vôkol Jeruzalema vrchy, tak je Hospodin vôkol svojho ľudu a bude od tohoto času až na veky. 3 Lebo nebude spočívať berla bezbožnosti na údele spravedlivých, aby nevystreli spravedliví svojich rúk po neprávosti. 4 Učiň dobre, Hospodine, dobrým a tým, ktorí sú priami vo svojich srdciach! 5 Ale tých, ktorí sa uchyľujú na svoje krivé cesty, nech ta zavedie Hospodin s činiteľmi neprávosti. - Pokoj na Izraela!