Predchádzajúca kapitola

124. kapitola

1 <> Keby s nami nebol býval Hospodin - Nech tak povie Izrael! -, 2 keby s nami nebol býval Hospodin, keď povstal proti nám človek, 3 vtedy by nás boli pohltili živých v rozpálení svojho hnevu proti nám; 4 vtedy by nás boly zatopily vody; prúd by sa bol prevalil cez našu dušu! 5 Vtedy by sa boly prevalily tie pyšné vody cez našu dušu! 6 Požehnaný Hospodin, ktorý nás nedal za korisť ich zubom. 7 Naša duša unikla jako vtáča z osídla lovca. Osídlo sa potrhalo, a my sme unikli. 8 Naša pomoc je vo mene Hospodinovom, ktorý učinil nebesia i zem.