Predchádzajúca kapitola

123. kapitola

1 <> K tebe pozdvihujem svoje oči, ó, ty, ktorý tróniš na nebesiach! 2 Hľa, jako oči sluhov na ruku ich pánov, ako oči dievky na ruku jej panej, tak hľadia naše oči na Hospodina, našeho Boha, dokiaľ sa nezmiluje nad nami. 3 Zmiluj sa nad nami, Hospodine, zmiluj sa nad nami, lebo sme sa hojne nasýtili opovrženia. 4 Naša duša sa hojne nasýtila posmechu bezstarostných a opovrženia pyšných.