Predchádzajúca kapitola

122. kapitola

1 <> Radujem sa, keď mi hovoria: Poďme do domu Hospodinovho! 2 Naše nohy stoja v tvojich bránach, ó, Jeruzaleme! 3 Jeruzalem, krásne vystavený, jako mesto, ktoré si je príslušne dovedna spojené, 4 kam vystupujú pokolenia, pokolenia Hospodinove na svedoctvo Izraelovi, aby oslavovali meno Hospodinovo. 5 Lebo tam stoja stolice na súd, stolice domu Dávidovho. 6 Žiadajte Jeruzalemu pokoj a hovorte: Nech žijú v blahu a v pokoji tí, ktorí ťa milujú! 7 Nech je pokoj medzi tvojimi múrami, bezpečnosť v tvojich palácoch! 8 Už pre svojich bratov a svojich priateľov budem hovoriť: Nech vládne pokoj v tebe! 9 Pre dom Hospodina, našeho Boha, budem hľadať tvojho dobrého.