119. kapitola

129 Pé. Predivné sú tvoje svedoctvá, preto pozoruje moja duša na ne.
Čítať celú kapitolu
Ivan Roháček © Text zverejnený s láskavým dovolením pána Ivana Roháčka. Preklad z pôvodných jazykov preložil prof. Jozef Roháček. Podľa druhého revidovaného vydania z roku 1969.