Predchádzajúca kapitola

118. kapitola

1 Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky. 2 Nože nech povie Izrael, že jeho milosť trvá na veky. 3 Nech povedia, dom Áronov, že jeho milosť trvá na veky. 4 Nech povedia tí, ktorí sa boja Hospodina, že jeho milosť trvá na veky. 5 Z úzkosti som volal na Hospodina, a vyslyšal ma; Hospodin ma postavil na priestranstvo. 6 Hospodin je so mnou; nebudem sa báť. Čo mi urobí človek?! 7 Hospodin je so mnou, medzi mojimi pomocníkmi, a ja sa podívam na tých, ktorí ma nenávidia. 8 Lepšie je utiecť sa k Hospodinovi ako dúfať v človeka. 9 Lepšie je utiecť sa k Hospodinovi ako dúfať v kniežatá. 10 Obkľúčily ma všetky národy, ale v mene Hospodinovom ich posekám. 11 Obkľúčili ma zôkol-vôkol, ale v mene Hospodinovom ich posekám. 12 Obkľúčili ma jako včely, ale vyhasnú jako oheň z tŕnia, lebo v mene Hospodinovom ich posekám. 13 Sotiť si ma mocne sotil, aby som padol, ale Hospodin mi pomohol. 14 Mojou silou a piesňou je Hospodin a stal sa mi spasením. 15 Hlas plesania a spasenia je v stánoch spravedlivých. Pravica Hospodinova dokazuje silu. 16 Pravica Hospodinova vyvyšuje; pravica Hospodinova dokazuje silu. 17 Nezomriem, ale budem žiť a budem rozprávať skutky Hospodinove. 18 Potrestať bol ma potrestal Hospodin, ale ma nevydal smrti. 19 Otvorte mi brány spravedlivosti, aby som vošiel nimi a oslavoval Hospodina! 20 To je tá brána Hospodinova, ktorou vchádzajú spravedliví. 21 Oslavovať ťa budem, lebo si ma vyslyšal a bol si mi spasením. 22 Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa hlavou uhla. 23 Od Hospodina sa to stalo a je to divné v našich očiach. 24 Toto je deň, ktorý učinil Hospodin; plesajme a radujme sa v ňom! 25 Prosím, Hospodine, spas! Prosím, Hospodine, daj zdaru! 26 Požehnaný, ktorý prichádza v mene Hospodinovom. Dobrorečíme vám, ktorí ste z domu Hospodinovho. 27 Hospodin je Bôh a svieti nám. Viažte sviatočné obeti povrazmi a doveďte až k rohom oltára. 28 Ty si môj silný Bôh, preto ťa budem oslavovať; môj Bože, budem ťa vyvyšovať. 29 Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť na veky!