Predchádzajúca kapitola

117. kapitola

1 Chváľte Hospodina, všetky národy! Zvelebujte ho, všetci ľudia! 2 Lebo je preveľká jeho milosť nad nami a pravda Hospodinova na veky. Hallelujah!