Predchádzajúca kapitola

116. kapitola

1 Milujem Hospodina, lebo Hospodin počul môj hlas, moje pokorné prosby. 2 Lebo mi naklonil svoje ucho, a preto ho budem vzývať vo svojich dňoch. 3 Boly ma obkľúčily bolesti smrti, a našly ma úzkosti hrobu; bol som našiel súženie a trápenie duše. 4 Ale som vzýval meno Hospodinovo a vravel som: Prosím, ó, Hospodine, vysloboď moju dušu! 5 Hospodin je milostivý a spravedlivý, a náš Bôh sa zľutováva. 6 Hospodin ostríha prostých. Bol som zbiedený, a pomohol mi. 7 Navráť sa, duša moja, na svoj odpočinok, lebo Hospodin ti učinil dobrodenie. 8 Lebo si vytrhol moju dušu zo smrti, moje oko si zachránil od slzy, moju nohu od klesnutia. 9 Budem chodiť pred Hospodinom v zemi živých. 10 Uveril som, preto som hovoril. No, ja som bol veľmi strápený. 11 Ja som povedal vo svojom spechu: Každý človek je lhár. 12 Čím sa odplatím Hospodinovi za všetky jeho dobrodenia, ktoré mi učinil?! 13 Vezmem kalich mnohonásobného spasenia a budem vzývať meno Hospodinovo. 14 Splním Hospodinovi svoje sľuby, splním pred všetkým jeho ľudom. 15 Drahá je v očiach Hospodinových smrť jeho svätých. 16 Prosím, ó, Hospodine, lebo ja som tvoj služobník, som tvoj služobník, syn tvojej dievky; rozviazal si moje putá. 17 Tebe budem obetovať bitnú obeť chvály a budem vzývať meno Hospodinovo. 18 Splním Hospodinovi svoje sľuby, splním pred všetkým jeho ľudom, 19 vo dvoroch domu Hospodinovho, prostred teba, Jeruzaleme. Hallelujah!