113. kapitola

1 Hallelujah! Chváľte, služobníci Hospodinovi, chváľte meno Hospodinovo! 2 Nech je požehnané meno Hospodinovo odteraz až na veky! 3 Od východu slnca až po jeho západ nech je chválené meno Hospodinovo! 4 Hospodin je vysoký nad všetky národy, nad nebesia vyššia jeho sláva. 5 Kto je ako Hospodin, náš Bôh, ktorý tróni tak vysoko?! 6 A ktorý sa snižuje, aby videl veci na nebi i na zemi. 7 Vyzdvihuje núdzneho z prachu; z hnoja vyvyšuje chudobného, 8 aby mu dal sedieť s kniežatami, s kniežatami svojho ľudu. 9 Dáva, aby neplodná obývala dom a bola radujúcou sa matkou synov. Hallelujah!