Predchádzajúca kapitola

112. kapitola

1 Hallelujah! Blahoslavený človek, ktorý sa bojí Hospodina a má velikú záľubu v jeho prikázaniach. 2 Jeho semeno bude mocné na zemi. Pokolenie priamych bude požehnané. 3 Hojnosť a bohatstvo v jeho dome, a jeho spravedlivosť stojí na večnosť. 4 Vzíde vo tme svetlo priamym. Milostivý je, ľútostivý a spravedlivý. 5 Dobrý človek sa zmilováva a požičiava (riadi svoje veci spravedlivým súdom), 6 lebo sa nepohne na veky; spravedlivý bude vo večnej pamäti. 7 Nebojí sa zlej zvesti; jeho srdce stojí pevne; dôveruje Hospodinovi. 8 Jeho srdce je upevnené; nebude sa báť, až sa i podíva na svojich protivníkov. 9 Rozsýpa, dáva chudobným; jeho spravedlivosť stojí na večnosť; jeho roh sa vyvýši v sláve. 10 Uvidí to bezbožník a bude sa zlostiť; bude škrípať zubami a rozplývať sa. Žiadosť bezbožníkov zahynie.