Predchádzajúca kapitola

108. kapitola

1 Pieseň. Žalm Dávidov. 2 Moje srdce je hotové, Bože; budem ti spievať a spievať ti budem žalmy i moja sláva. 3 Prebuď sa, harfo i citaro; nech zobudím rannú zoru! 4 Oslavovať ťa budem medzi národami, Hospodine, žalmy ti budem spievať medzi ľuďmi. 5 Lebo tvoja milosť je väčšia nad nebesia, a tvoja pravda sahá až po najvyššie oblaky. 6 Vyvýš sa, Bože, nad nebesia, nad celú zem tvoja sláva, 7 aby boli vytrhnutí tvoji milí. Zachráň svojou pravicou a ozvi sa nám! 8 Bôh hovoril vo svojej svätosti; veseliť sa budem. Rozdelím Síchem a rozmeriam dolinu Sukkót. 9 Môj je Gileád, môj je i Manasses, a Efraim silou mojej hlavy, Júda môj zákonodarca. 10 Moáb mi je nádobou na umývanie. Na Edoma zahodím svoju obuv; budem jasať nad Filišteou. 11 Kto ma vovedie do ohradeného mesta? Kto ma sprevodí až do Edoma? 12 Či azda nie ty, Bože, ktorý si nás bol zavrhol a nevychádzal si, Bože, s našimi vojskami? 13 Udeľ nám pomoci pred naším protivníkom; lebo márna je pomoc človeka. 14 V Bohu dokážeme hrdinskú silu, a on pošliape našich protivníkov.