Predchádzajúca kapitola

107. kapitola

1 Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky. 2 Nech tak povedia vykúpení Hospodinovi, ktorý ich vykúpil z ruky protivníka. 3 A shromaždil ich zo zemí, od východu a od západu, od polnoci aj od mora. 4 Blúdili po púšti, po pustej ceste, kde nenašli mesta na bývanie. 5 Boli hladní i smädní; ich duša omdlievala v nich. 6 A keď kričali vo svojom súžení na Hospodina, vytrhnul ich z ich úzkosti 7 a viedol ich po rovnej ceste, aby išli do mesta na bývanie. 8 Nech oslavujú Hospodina pre jeho milosť a pre jeho divy pred synmi človeka, 9 (lebo nasycuje práhnúcu dušu a hladovitú dušu naplňuje dobrým) 10 tí, ktorí sedeli vo tme a v tôni smrti, spútaní biedou a železom, 11 pretože odporovali rečiam silného Boha a opovrhli radou Najvyššieho, 12 a preto zohnul ich srdce trápením; klesli, a nebolo toho, kto by bol pomohol. 13 A keď volali na Hospodina vo svojom súžení, zachránil ich z ich úzkosti. 14 Vyviedol ich zo tmy a z tône smrti a ich povrazy potrhal. 15 Nech oslavujú Hospodina pre jeho milosť a pre jeho divy pred synmi človeka, 16 pretože polámal medené dvere a posekal železné závory. 17 Nesmyselní, trápili sa pre cestu svojho prestúpenia a pre svoje neprávosti! 18 Ich duša si ošklivila každý pokrm, a priblížili sa až k bránam smrti. 19 Ale keď kričali na Hospodina vo svojom súžení, zachránil ich z ich úzkostí. 20 Znova a znova poslal svoje slovo a uzdravoval ich a vyslobodzoval z ich mnohej záhuby. 21 Nech oslavujú Hospodina pre jeho milosť a pre jeho divy pred synmi človeka! 22 Nech obetujú obeti chvály a rozprávajú jeho skutky s plesaním. 23 Tí, ktorí sa plavia po mori na lodiach, ktorí pracujú na veľkých vodách, 24 tí vidia skutky Hospodinove a jeho divy v hlbine. 25 Lebo keď len povie, spôsobí to, že povstane búrlivý vietor, ktorý do vysoka dvíha jeho vlny. 26 Hneď vystupujú akoby do neba, hneď zase sostupujú do priepasti; ich duša sa rozplýva v nebezpečenstve. 27 Motajú a klátia sa jako opilý, a všetka ich múdrosť je tam! 28 A keď kričia na Hospodina vo svojom súžení, vyvodí ich z ich úzkostí. 29 Zastavuje búrku a obracia ju na tíšinu, a umĺkajú ich vlny. 30 Plavci sa radujú, že utíchly, a on ich vedie do prístavu ich želania. 31 Nech oslavujú Hospodina pre jeho milosť a pre jeho divy pred synmi človeka. 32 Nech ho vyvyšujú v shromaždení ľudu, a nech ho chvália v zasadnutí starcov. 33 Obracia rieky na púšť a vodné pramene na vypráhlu sušinu, 34 úrodnú zem na slatinu pre zlosť obyvateľov, ktorí bývajú v nej. 35 Obracia púšť na jazero vody a vypráhlu zem na pramene vôd. 36 Osadzuje tam hladných, a postavia si tam mesto na bývanie. 37 A posievajú polia, sadia vinice a nadobúdajú plodu úrody. 38 Žehná im, a množia sa veľmi, a ich dobytka neumenšuje. 39 A zase, keď chce, ubúda ich a bývajú snížení od sovrenia, všelijakého strádania a od žiaľu. 40 Vylieva opovrženie na kniežatá a dáva, aby blúdili po pustine, kde nieto cesty. 41 Povyšuje chudobného z trápenia a rozmnožuje rodiny jako stádo oviec. 42 Uvidia to úprimní a budú sa radovať, ale každá neprávosť zapchá svoje ústa. 43 Kto je múdry, bude to ostríhať, a takí porozumejú rôznej milosti Hospodinovej.