Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

107. kapitola

1 Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky. 2 Nech tak povedia vykúpení Hospodinovi, ktorý ich vykúpil z ruky protivníka. 3 A shromaždil ich zo zemí, od východu a od západu, od polnoci aj od mora. 4 Blúdili po púšti, po pustej ceste, kde nenašli mesta na bývanie. 5 Boli hladní i smädní; ich duša omdlievala v nich. 6 A keď kričali vo svojom súžení na Hospodina, vytrhnul ich z ich úzkosti 7 a viedol ich po rovnej ceste, aby išli do mesta na bývanie. 8 Nech oslavujú Hospodina pre jeho milosť a pre jeho divy pred synmi človeka, 9 (lebo nasycuje práhnúcu dušu a hladovitú dušu naplňuje dobrým) 10 tí, ktorí sedeli vo tme a v tôni smrti, spútaní biedou a železom, 11 pretože odporovali rečiam silného Boha a opovrhli radou Najvyššieho, 12 a preto zohnul ich srdce trápením; klesli, a nebolo toho, kto by bol pomohol. 13 A keď volali na Hospodina vo svojom súžení, zachránil ich z ich úzkosti. 14 Vyviedol ich zo tmy a z tône smrti a ich povrazy potrhal. 15 Nech oslavujú Hospodina pre jeho milosť a pre jeho divy pred synmi človeka, 16 pretože polámal medené dvere a posekal železné závory. 17 Nesmyselní, trápili sa pre cestu svojho prestúpenia a pre svoje neprávosti! 18 Ich duša si ošklivila každý pokrm, a priblížili sa až k bránam smrti. 19 Ale keď kričali na Hospodina vo svojom súžení, zachránil ich z ich úzkostí. 20 Znova a znova poslal svoje slovo a uzdravoval ich a vyslobodzoval z ich mnohej záhuby. 21 Nech oslavujú Hospodina pre jeho milosť a pre jeho divy pred synmi človeka! 22 Nech obetujú obeti chvály a rozprávajú jeho skutky s plesaním. 23 Tí, ktorí sa plavia po mori na lodiach, ktorí pracujú na veľkých vodách, 24 tí vidia skutky Hospodinove a jeho divy v hlbine. 25 Lebo keď len povie, spôsobí to, že povstane búrlivý vietor, ktorý do vysoka dvíha jeho vlny. 26 Hneď vystupujú akoby do neba, hneď zase sostupujú do priepasti; ich duša sa rozplýva v nebezpečenstve. 27 Motajú a klátia sa jako opilý, a všetka ich múdrosť je tam! 28 A keď kričia na Hospodina vo svojom súžení, vyvodí ich z ich úzkostí. 29 Zastavuje búrku a obracia ju na tíšinu, a umĺkajú ich vlny. 30 Plavci sa radujú, že utíchly, a on ich vedie do prístavu ich želania. 31 Nech oslavujú Hospodina pre jeho milosť a pre jeho divy pred synmi človeka. 32 Nech ho vyvyšujú v shromaždení ľudu, a nech ho chvália v zasadnutí starcov. 33 Obracia rieky na púšť a vodné pramene na vypráhlu sušinu, 34 úrodnú zem na slatinu pre zlosť obyvateľov, ktorí bývajú v nej. 35 Obracia púšť na jazero vody a vypráhlu zem na pramene vôd. 36 Osadzuje tam hladných, a postavia si tam mesto na bývanie. 37 A posievajú polia, sadia vinice a nadobúdajú plodu úrody. 38 Žehná im, a množia sa veľmi, a ich dobytka neumenšuje. 39 A zase, keď chce, ubúda ich a bývajú snížení od sovrenia, všelijakého strádania a od žiaľu. 40 Vylieva opovrženie na kniežatá a dáva, aby blúdili po pustine, kde nieto cesty. 41 Povyšuje chudobného z trápenia a rozmnožuje rodiny jako stádo oviec. 42 Uvidia to úprimní a budú sa radovať, ale každá neprávosť zapchá svoje ústa. 43 Kto je múdry, bude to ostríhať, a takí porozumejú rôznej milosti Hospodinovej.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk