Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

Nezaručovať sa.

1 Môj synu, ak si sa zaručil za svojho blížneho, ak si dal svoju ruku za cudzieho,
2 zaplietol si sa jako do osídla do rečí svojich úst; lapil si sa do rečí svojich úst. 3 Učiň, učiň toto, môj synu, a vyprosti sa, lebo si vošiel do ruky svojho blížneho. Idi, pokor sa a naľahni na svojho blížneho. 4 Nedaj usnúť svojim očiam ani zadriemať svojim víčkam. 5 Vytrhni sa jako srna z ruky a jako vtáča z ruky lovca vtákov.

Učiť sa od mravca.

6 Idi k mravcovi, leňochu; vidz jeho cesty a zmúdrej.
7 On, ktorý nemá vodcu ani správcu ani panovníka, 8 pripravuje v lete svoj chlieb; shromažďuje svoju potravu včas žatvy. 9 Dokedyže budeš ležať, leňochu? Kedy už povstaneš zo svojho spánku? 10 Ešte trochu pospať, trochu podriemať, trochu založiť ruky poležať, 11 a prijde tvoja chudoba jako pocestný a tvoja núdza jako ozbrojenec.

Človek beliálov.

12 Nešľachetný človek beliálov, podliak je ten, kto chodí v prevrátenosti úst.
13 Žmurká svojimi očima; hovorí svojimi nohami; dáva znamenia svojimi prstami. 14 Všelijaká prevrátenosť je v jeho srdci; vymýšľa zlé každého času; rozsieva sváry. 15 Preto náhle prijde jeho zkaza; bude rýchle skrúšený, a nebude lieku.

Šestoro nenávidené. Ostríhať prikázanie, svetlo.

16 Toto šestoré nenávidí Hospodin, a sedmoro je ohavnosťou jeho duši:
17 vysoké oči, lživý jazyk a ruky, ktoré vylievajú nevinnú krv; 18 srdce, ktoré vymýšľa nepravé myšlienky; nohy, rýchle bežať ku zlému; 19 lživý svedok, ktorý hovorí lož, a ten, kto rozsieva rôznice medzi bratmi. 20 Ostríhaj, môj synu, prikázanie svojho otca a neopusti naučenia svojej matky; 21 priviaž si ich na svoje srdce, aby tam boly ustavične; oviň si ich okolo svojho hrdla. 22 Keď budeš chodiť, bude ťa to vodiť; keď budeš ležať a spať, bude strážiť nad tebou, a keď sa prebudíš, bude to rozprávať s tebou. 23 Lebo prikázanie je sviecou a naučenie zákona svetlom a kárania kázne cestou života,

Zlá žena; blázon, kto sa jej dotkne.

24 aby ťa to ostríhalo od zlej ženy, od úlisnosti jazyka cudzozemky.
25 Nežiadaj jej krásy vo svojom srdci, a nech ťa nezajme svojimi víčkami. 26 Lebo pre ženu smilnicu schudobneje človek až po okruh chleba, a žena, ktorá má muža, ulovuje drahú dušu. 27 Či azda môže človek vziať oheň do svojho lona bez toho, aby neprehorelo jeho rúcho? 28 Či môže človek chodiť po žeravom uhlí bez toho, aby sa nepopálily jeho nohy? 29 Tak i ten, ktorý vchádza k žene svojho blížneho; nebude bez viny, ktokoľvek by sa jej dotknul. 30 Neopovrhujú zlodejom, keď ukradol nato, aby naplnil svoju dušu, keď bol hladný. 31 A keď sa najde, nahradí sedemnásobne; dá hoci celý majetok svojho domu. 32 No, ten, kto cudzoloží so ženou, je bez rozumu; kto ide zahubiť svoju dušu, ten to vykoná. 33 Najde úder a hanbu, a jeho potupa nebude vyhladená. 34 Lebo žiarlivosť je zúrivý hnev muža, ani sa nezľutuje v deň pomsty. 35 Nepozrie na nijaké smierne ani nebude chcieť, keby si dával hneď i množstvo darov.