Predchádzajúca kapitola

30. kapitola

Agúr o neobsiahlosti Stvoriteľovej. Jeho reč.

1 Slová Agúra, syna Jakeho, z rodu Massa. Takto hovorí muž Itielovi, Itielovi a Ukalovi.
2 Je isté, že som nerozumnejší než obyčajný človek a nemám rozumnosti iných ľudí. 3 Ani som sa nenaučil múdrosti, ale známosť Najsvätejšieho znám. 4 Kto vystúpil hore na nebesia i sostúpil? Kto sobral vietor do svojich hrstí? Kto sviazal vody do rúcha? Kto postavil všetky končiny zeme? Čo je jeho meno? A čo meno jeho syna, keď vieš? 5 Každá reč Božia je čistá jako zlato, prečistené v ohni. On je štítom tým, ktorý sa utiekajú k nemu. 6 Nepridaj k jeho slovám, aby ťa neskáral, a bol by si postihnutý v lži.

Dvoje si žiadam.

7 Dvoje si žiadam od teba, neodriekni mi toho, prv ako zomriem:
8 márnosť a lživé slovo vzdiaľ odo mňa; chudoby ani bohatstva mi nedaj; živ ma pokrmom podľa mojej potreby, 9 aby som sa nenasýtil a nezaprel a nepovedal: Kto je Hospodin? Alebo aby som neschudobnel a neukradol a nesiahol na meno svojho Boha. 10 Neosoč sluhu pred jeho pánom, aby ti nezlorečil, a ty by si sa prehrešil!

Prevrátené pokolenia.

11 Je pokolenie, ktoré zlorečí svojmu otcovi a nedobrorečí svojej materi.
12 Je pokolenie, ktoré je čisté vo svojich očiach, a predsa nie je umyté od svojej nečistoty. 13 Je pokolenie, oj, aké vysoké sú jeho oči, a jeho riasy sú povznesené! 14 Je pokolenie, ktorého zuby sú jako meče a jeho črenové zuby jako nože, aby zožieralo chudobných zo zeme a biednych zpomedzi ľudí.

Tri, až štyri podivné veci.

15 Pijavica má dve dcéry, ktoré hovoria: Daj, daj! Tieto tri veci sa nenasýtia, štyri, ktoré nepovedia: Dosť:
16 peklo a život neplodnej; zem sa nenasýti vody, a oheň nepovie: Dosť. 17 Oko, ktoré sa vysmieva otcovi a pohŕda poslušnosťou matky, vykľujú potoční havrani, a zožerú ho orlíčatá. 18 Tieto tri veci sú nevystihnuteľné pre mňa a štyri, ktorých neznám: 19 cesty orla v povetrí, cesty hada na skale, cesty lode prostred mora a cesty muža pri panne. 20 Taká je cesta cudzoložnej ženy: jie a utrie svoje ústa a povie: Nepáchala som neprávosti. 21 Pod tromi vecmi sa trasie zem a pod štyrmi, ktorých nemôže uniesť: 22 pod sluhom, keď kraľuje, a pod bláznom, keď sa nasýti chleba, 23 pod nenávidenou ženou, keď sa vydá, a pod dievkou, keď dedične zaujme miesto svojej panej. 24 Štyri veci sú ináče malými na zemi, ale sú nadmier múdre: 25 mravci, ľud nie silný, ktorí však v lete pripravujú svoj pokrm; 26 králici, ľud nie mocný, ktorí však staväjú svoj dom v skale; 27 kobylky nemajú kráľa; avšak vychádzajú po čatách všetky; 28 pavúk pracuje rukami a býva na palácoch kráľových. 29 Toto troje statne vykračuje a štvoro chodí strmo: 30 lev, hrdina medzi zvieratami, ktorý neustúpi pred ničím; 31 prepásaný na bedrách kôň alebo kozol a kráľ, s ktorým kráča voj. 32 Ak si sa dopustil bláznovstva povyšujúc sa a jestli si myslel na zlé, ruku na ústa, 33 lebo tlak na smotanu vyvodí maslo, a tlak na nos vyvodí krv, a tlak do hnevu vyvodí svár.