Predchádzajúca kapitola

28. kapitola

1 Bezbožní utekajú bez toho, že by ich niekto honil; ale spravedliví sú smelí jako mladý lev. 2 Pre prestúpenie zeme býva mnoho jej kniežat; ale pre rozumného človeka znalého sa predĺži pokojný stav. 3 Chudobný muž, ktorý utiskuje núdznych, je ako splavujúci dážď, po ktorom nebýva chleba. 4 Tí, ktorí opúšťajú zákon, chvália bezbožného; ale tí, ktorí ostríhajú zákon, sa im protivia. 5 Zlí ľudia nerozumejú súdu; ale tí, ktorí hľadajú Hospodina, rozumejú všetkému. 6 Lepší je chudobný, ktorý chodí vo svojej prostote a nevine, ako ten, kto je krivých ciest a je bohatý. 7 Ten, kto pozoruje zákon, je rozumný syn, a ten kto sa druží so žráčmi, robí svojmu otcovi hanbu. 8 Ten, kto rozmnožuje svoj majetok úžerou a úrokom, shromažďuje ho tomu, kto sa zľutováva nad chudobnými. 9 Kto odvracia svoje ucho, aby nepočul zákona, toho i modlitba je ohavnosťou. 10 Ten, kto zavádza úprimných na zlú cestu, padne sám do svojej jamy, a bezúhonní zdedia dobré. 11 Bohatý človek je múdrym vo svojich očiach; ale rozumný chudobný ho vyzkúma. 12 Keď plesajú spravedliví, je veľká sláva; ale keď povstávajú bezbožníci, býva hľadaný človek. 13 Tomu, kto prikrýva svoje prestúpenia, nepovedie sa šťastne; ale ten, kto vyzná a opustí, dojde milosrdenstva. 14 Blahoslavený človek, ktorý sa vždycky strachuje; ale ten, kto zatvrdzuje svoje srdce, padne do zlého. 15 Revúci lev a behajúci medveď hladný je bezbožný panovník nad chudobným ľudom. 16 Knieža bez rozumu býva veliký dráč; ale ten, kto nenávidí lakomstva, predĺži svoje dni. 17 Človek, obťažený ľudskou krvou, uteká až do jamy; nech ho nepodporia! 18 Ten, kto chodí bezúhonný, bude zachránený; ale ten, kto je prevrátený čo do svojich ciest, padne razom. 19 Ten, kto obrába svoju zem, nasýti sa chleba; ale ten, kto nasleduje zaháľačov, nasýti sa chudoby. 20 Verný človek dosiahne mnoho rôzneho požehnania; ale ten, kto sa ponáhľa zbohatnúť, nebude bez viny. 21 Hľadieť na osobu nie je dobre; ale človek sa často pre kus chleba dopúšťa prestúpenia. 22 Závistlivý človek sa dychtivo ženie za majetkom a nevie, že prijde na neho núdza. 23 Ten, kto karhá človeka, najde potom viacej lásky ako ten, kto lichotí jazykom. 24 Ten, kto lúpi svojho otca a svoju mať a hovorí: To nie je hriech, je spoločníkom vraha. 25 Nenasytný človek hrabivý vzbudzuje svár; ale ten, kto sa nadeje na Hospodina, sa vytučí. 26 Ten, kto sa nadeje na svoje srdce, je blázon; ale ten, kto chodí v múdrosti, unikne. 27 Ten, kto dáva chudobnému, nebude mať nedostatku; ale ten, kto zakrýva svoje oči, bude mať mnoho zlorečení. 28 Keď povstávajú bezbožníci, skrýva sa človek, a keď hynú, množia sa spravedliví.