Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

27. kapitola

1 Nechlúb sa zajtrajším dňom, lebo nevieš, čo ešte splodí deň. 2 Nech ťa chváli iný, a nie tvoje ústa, cudzí, a nie tvoje rty. 3 Tiaž kameňa a váha piesku je veľká; ale hnev blázna je ťažší nad to oboje. 4 Ukrutná vec je prchlivosť, a povodňou je hnev; ale kto obstojí pred závisťou? 5 Lepšie je zjavné karhanie ako skrytá láska. 6 Verné sú rany od toho, kto miluje; ale hromadné sú bozky toho, kto nenávidí. 7 Sýta duša pohŕdne aj medom; ale lačnej duši je každá horkosť sladkou. 8 Jako vták, ktorý vyletí zo svojho hniezda, tak i človek, ktorý vyletí zo svojho miesta. 9 Masť a kadivo obveseľuje srdce, tak i sladkosť niečieho priateľa, pochádzajúca z rady duše. 10 Svojho priateľa a priateľa svojho otca neopusti, ale nevchádzaj do domu svojho brata v deň svojho nešťastia; lepší je blízky súsed ako ďaleký brat. 11 Buď múdry, môj synu, a obveseľuj moje srdce, aby som mal čo odpovedať tomu, kto ma potupuje. 12 Opatrný vidiac zlé skryje sa; hlupáci prejdúc zamiešajú sa a pykajú. 13 Vezmi jeho rúcho, lebo sa zaručil za cudzieho a za cudzozemku, vezmi jeho záloh. 14 Tomu, kto veľkým hlasom dobrorečí svojmu priateľovi vstanúc skoro za rána, počíta sa to za zlorečenie. 15 Ustavičné kvapkanie v deň prívalu a svárlivá žena sú si rovné. 16 Ten, kto by ju chcel ukryť, ukrýva vietor, a olej sa vyskytne jeho pravici. 17 Železo sa ostrí železom, a človek ostrí tvár svojho blížneho. 18 Ten, kto stráži fík, bude jesť jeho ovocie, a ten, kto ostríha svojho pána, bude ctený. 19 Jako voda ukáže tvári tvár, tak srdce človeka človekovi. 20 Peklo a zahynutie sa nenasýtia, a tak sa nenasýtia ani oči človeka. 21 Panvica striebru a pec zlatu, a človek sa pozná podľa svojej chvály. 22 Keby si blázna utĺkol v mažiari tĺkom medzi krúpami, neuhne od neho jeho bláznovstvo. 23 Znaj dobre stav svojho drobného stáda a obráť svoj pozor na čriedy dobytka. 24 Lebo hojnosť netrvá na veky, alebo či azda trvá koruna z pokolenia na pokolenie? 25 Keď sa odprace seno, ukáže sa svieža otava, a spracú sa aj byliny vrchov. 26 Barance sú na tvoj odev, a plácou poľa sú kozli. 27 A dostatok mlieka od kôz je na tvoj pokrm, na pokrm tvojho domu, a je životom tvojim dievkam.