Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

26. kapitola

1 Jako sneh v lete a jako dážď v žatve, tak nesluší bláznovi česť. 2 Ako čo odletiac poletuje vrabec, ako čo odletí lastovička, tak ani kliatba, vyslovená bez príčiny, neprijde. 3 Bič na koňa, úzda na osla a palica na chrbát všelijakých bláznov. 4 Neodpovedaj bláznovi podľa jeho bláznovstva, aby si mu nebol aj ty podobný. 5 Odpovedz bláznovi podľa jeho bláznovstva, aby nebol múdrym vo svojich očiach. 6 Usekáva nohy, ukrutnosť pije ten, kto posiela slová po bláznovi. 7 Jako visiac opálajú sa nohy chromého, tak príslovie v ústach bláznov. 8 Jako keby niekto vložil kameň do praku, tak ten, kto dáva bláznovi česť. 9 Jako keď sa dostane tŕň do ruky opilého, tak je aj príslovie v ústach bláznov. 10 Jako strelec, ktorý raní všetko, tak i ten, kto najíma blázna, i ten, kto najíma idúcich pomimo, sú jedno. 11 Jako sa pes navráti ku svojmu vývratku, tak i blázon opakuje svoje bláznovstvo. 12 Ak vidíš človeka, ktorý je múdry vo svojich vlastných očiach, vedz, že o bláznovi je lepšia nádej. 13 Leňoch hovorí: Revúci lev je na ceste, lev na uliciach. 14 Jako sa dvere obracajú na svojich pántoch, tak i leňoch na svojej posteli. 15 Leňoch skrýva svoju ruku za ňádra; ťažko mu ju vztiahnuť ku jeho ústam. 16 Leňoch je múdrejší vo svojich očiach ako sedem odpovedajúcich rozumne. 17 Psa chytá za uši ten, kto idúc pomimo mieša sa do sporu, ktorý sa ho netýka. 18 Jako šialenec, ktorý vrhá iskry, šípy a smrť, 19 taký je človek, ktorý oklamal svojho blížneho a hovorí: Veď ja len žartujem. 20 Keď neni dreva, zhasne oheň, a keď niet pletichára, utíchne svár. 21 Vyhaslý uhoľ pridať k žeravému uhliu a drevo k ohňu, tak i svárlivý človek roznietiť spor. 22 Slová pletichára sú jako lahôdky a sostupujú do vnútorností života. 23 Jako strieborná troska, potiahnutá po črepe, také sú horúce rty a pri tom zlé srdce. 24 Svojimi rtami sa pretvára nenávistník; ale vo svojom vnútri skladá lesť. 25 I keby robil roztomilým svoj hlas, never mu, lebo sedmoro ohavností je v jeho srdci. 26 Nech sa len prikrýva jeho nenávisť klamom: jeho zlosť bude vyjavená v shromaždení. 27 Ten, kto kope jamu, padne do nej, a kto valí kameň, obráti sa do neho. 28 Lživý jazyk nenávidí tých, ktorých zdrtil, a úlisné ústa spôsobujú pád.