Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

26. kapitola

1 Jako sneh v lete a jako dážď v žatve, tak nesluší bláznovi česť. 2 Ako čo odletiac poletuje vrabec, ako čo odletí lastovička, tak ani kliatba, vyslovená bez príčiny, neprijde. 3 Bič na koňa, úzda na osla a palica na chrbát všelijakých bláznov. 4 Neodpovedaj bláznovi podľa jeho bláznovstva, aby si mu nebol aj ty podobný. 5 Odpovedz bláznovi podľa jeho bláznovstva, aby nebol múdrym vo svojich očiach. 6 Usekáva nohy, ukrutnosť pije ten, kto posiela slová po bláznovi. 7 Jako visiac opálajú sa nohy chromého, tak príslovie v ústach bláznov. 8 Jako keby niekto vložil kameň do praku, tak ten, kto dáva bláznovi česť. 9 Jako keď sa dostane tŕň do ruky opilého, tak je aj príslovie v ústach bláznov. 10 Jako strelec, ktorý raní všetko, tak i ten, kto najíma blázna, i ten, kto najíma idúcich pomimo, sú jedno. 11 Jako sa pes navráti ku svojmu vývratku, tak i blázon opakuje svoje bláznovstvo. 12 Ak vidíš človeka, ktorý je múdry vo svojich vlastných očiach, vedz, že o bláznovi je lepšia nádej. 13 Leňoch hovorí: Revúci lev je na ceste, lev na uliciach. 14 Jako sa dvere obracajú na svojich pántoch, tak i leňoch na svojej posteli. 15 Leňoch skrýva svoju ruku za ňádra; ťažko mu ju vztiahnuť ku jeho ústam. 16 Leňoch je múdrejší vo svojich očiach ako sedem odpovedajúcich rozumne. 17 Psa chytá za uši ten, kto idúc pomimo mieša sa do sporu, ktorý sa ho netýka. 18 Jako šialenec, ktorý vrhá iskry, šípy a smrť, 19 taký je človek, ktorý oklamal svojho blížneho a hovorí: Veď ja len žartujem. 20 Keď neni dreva, zhasne oheň, a keď niet pletichára, utíchne svár. 21 Vyhaslý uhoľ pridať k žeravému uhliu a drevo k ohňu, tak i svárlivý človek roznietiť spor. 22 Slová pletichára sú jako lahôdky a sostupujú do vnútorností života. 23 Jako strieborná troska, potiahnutá po črepe, také sú horúce rty a pri tom zlé srdce. 24 Svojimi rtami sa pretvára nenávistník; ale vo svojom vnútri skladá lesť. 25 I keby robil roztomilým svoj hlas, never mu, lebo sedmoro ohavností je v jeho srdci. 26 Nech sa len prikrýva jeho nenávisť klamom: jeho zlosť bude vyjavená v shromaždení. 27 Ten, kto kope jamu, padne do nej, a kto valí kameň, obráti sa do neho. 28 Lživý jazyk nenávidí tých, ktorých zdrtil, a úlisné ústa spôsobujú pád.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk