Predchádzajúca kapitola

24. kapitola

1 Nezáviď zlým ľuďom ani si nežiadaj byť s nimi. 2 Lebo ich srdce myslí na zkazu, a ich rty hovoria trápenie. 3 Múdrosťou sa buduje dom a umnosťou sa upevňuje, 4 a známosťou sa naplňujú komory všelijakým majetkom, drahým a krásnym. 5 Múdry muž je silný, a človek známosti upevňuje moc. 6 Lebo múdrym riadením budeš viesť vojnu, a záchrana je vo množstve radcov. 7 Privysokými sú bláznovi cesty múdrosti; v bráne neotvorí svojich úst. 8 Kto zamýšľa urobiť zlé, toho nazovú zlomyseľným. 9 Myseľ bláznovstva je hriech, a ohavnosťou je ľuďom posmievač. 10 Ak budeš malátny v deň súženia, obmedzená bude tvoja sila. 11 Vytrhuj tých, ktorí sú jatí na smrť, a tých, ktorí sa potácajú na zabitie. Či by si sa azda zdržal? 12 Keby si povedal: Hľa, nevedeli sme o tom, či azda ten, ktorý zpytuje srdcia, nerozumie? A ten, ktorý strežie tvoju dušu, vie a odplatí človekovi podľa jeho skutku. 13 Jedz, môj synu, med, lebo je dobrý, a samotečený med je sladký tvojemu ďasnu. 14 Tak vedz, je múdrosť tvojej duši; ak ju najdeš, bude ti v budúcnosti odmena, a tvoje očakávanie nebude vyťaté. 15 Neúklaď, bezbožný, príbytku spravedlivého a nekaz miesta, na ktorom sa kladie v pokoji. 16 Lebo i keď sedem ráz padne spravedlivý, predsa povstane; ale bezbožníci klesajú vo zlom. 17 Neraduj sa, keby padol tvoj nepriateľ, a keby klesol, nech neplesá tvoje srdce, 18 aby snáď toho nevidel Hospodin, a bolo by to zlým v jeho očiach, a odvrátil by od neho svoj hnev. 19 Nehnevaj sa na zlostníkov; nezáviď bezbožným. 20 Lebo zlý nemá v budúcnosti nijakej odmeny; svieca bezbožných zhasne. 21 Boj sa Hospodina, môj synu, i kráľa a s tými, ktorí ináče smýšľajú, sa nepleť. 22 Lebo náhle povstane ich zkaza, a pomsta ich oboch, kedy dohrmí, kto zná?! 23 I toto povedali múdri: Hľadieť na osobu v súde nie je dobre. 24 Kto hovorí bezbožnému: Si spravedlivý, toho budú preklínať ľudia, zúrivo sa budú na neho hnevať národy. 25 Ale tým, ktorí karhajú, to bude krásnym, a prijde na nich požehnanie dobrého. 26 Bozkáva rty, kto odpovedá pravé slová. 27 Priprav svoju prácu vonku a prihotov si ju na poli a potom budeš budovať svoj dom. 28 Nebuď svedkom proti svojmu blížnemu, bez príčiny, a čo by si azda navádzal a klamal svojimi rtami? 29 Nepovedz: Ako mi urobil, tak i ja urobím jemu; odplatím človekovi podľa jeho skutku. 30 Išiel som popri poli lenivého muža a popri vinici človeka bez rozumu. 31 A hľa, všetko to bolo porastené prhľavou, jeho povrch bol pokrytý bodliakmi, a jeho kamenná ohrada bola zborená. 32 A ja vidiac to priložil som svoje srdce, videl som a vzal som si naučenie. 33 Len trochu pospať, trochu podriemať, trochu založiť ruky, poležať si, 34 a prijde pozvoľna tvoja chudoba a tvoja núdza jako ozbrojenec.