Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

24. kapitola

1 Nezáviď zlým ľuďom ani si nežiadaj byť s nimi. 2 Lebo ich srdce myslí na zkazu, a ich rty hovoria trápenie. 3 Múdrosťou sa buduje dom a umnosťou sa upevňuje, 4 a známosťou sa naplňujú komory všelijakým majetkom, drahým a krásnym. 5 Múdry muž je silný, a človek známosti upevňuje moc. 6 Lebo múdrym riadením budeš viesť vojnu, a záchrana je vo množstve radcov. 7 Privysokými sú bláznovi cesty múdrosti; v bráne neotvorí svojich úst. 8 Kto zamýšľa urobiť zlé, toho nazovú zlomyseľným. 9 Myseľ bláznovstva je hriech, a ohavnosťou je ľuďom posmievač. 10 Ak budeš malátny v deň súženia, obmedzená bude tvoja sila. 11 Vytrhuj tých, ktorí sú jatí na smrť, a tých, ktorí sa potácajú na zabitie. Či by si sa azda zdržal? 12 Keby si povedal: Hľa, nevedeli sme o tom, či azda ten, ktorý zpytuje srdcia, nerozumie? A ten, ktorý strežie tvoju dušu, vie a odplatí človekovi podľa jeho skutku. 13 Jedz, môj synu, med, lebo je dobrý, a samotečený med je sladký tvojemu ďasnu. 14 Tak vedz, je múdrosť tvojej duši; ak ju najdeš, bude ti v budúcnosti odmena, a tvoje očakávanie nebude vyťaté. 15 Neúklaď, bezbožný, príbytku spravedlivého a nekaz miesta, na ktorom sa kladie v pokoji. 16 Lebo i keď sedem ráz padne spravedlivý, predsa povstane; ale bezbožníci klesajú vo zlom. 17 Neraduj sa, keby padol tvoj nepriateľ, a keby klesol, nech neplesá tvoje srdce, 18 aby snáď toho nevidel Hospodin, a bolo by to zlým v jeho očiach, a odvrátil by od neho svoj hnev. 19 Nehnevaj sa na zlostníkov; nezáviď bezbožným. 20 Lebo zlý nemá v budúcnosti nijakej odmeny; svieca bezbožných zhasne. 21 Boj sa Hospodina, môj synu, i kráľa a s tými, ktorí ináče smýšľajú, sa nepleť. 22 Lebo náhle povstane ich zkaza, a pomsta ich oboch, kedy dohrmí, kto zná?! 23 I toto povedali múdri: Hľadieť na osobu v súde nie je dobre. 24 Kto hovorí bezbožnému: Si spravedlivý, toho budú preklínať ľudia, zúrivo sa budú na neho hnevať národy. 25 Ale tým, ktorí karhajú, to bude krásnym, a prijde na nich požehnanie dobrého. 26 Bozkáva rty, kto odpovedá pravé slová. 27 Priprav svoju prácu vonku a prihotov si ju na poli a potom budeš budovať svoj dom. 28 Nebuď svedkom proti svojmu blížnemu, bez príčiny, a čo by si azda navádzal a klamal svojimi rtami? 29 Nepovedz: Ako mi urobil, tak i ja urobím jemu; odplatím človekovi podľa jeho skutku. 30 Išiel som popri poli lenivého muža a popri vinici človeka bez rozumu. 31 A hľa, všetko to bolo porastené prhľavou, jeho povrch bol pokrytý bodliakmi, a jeho kamenná ohrada bola zborená. 32 A ja vidiac to priložil som svoje srdce, videl som a vzal som si naučenie. 33 Len trochu pospať, trochu podriemať, trochu založiť ruky, poležať si, 34 a prijde pozvoľna tvoja chudoba a tvoja núdza jako ozbrojenec.