Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

23. kapitola

1 Keď sadneš jesť s panovníkom, dobre pozoruj toho, koho máš pred sebou, 2 a prilož si nôž na svoj hrtan, ak si pažravý. 3 Nežiadaj jeho lakôt, lebo je to klamlivý pokrm. 4 Neustávaj sa o to, aby si zbohatnul; od takej svojej rozumnosti upusť. 5 Či by si dal zaletieť svojim očiam naň, na bohatstvo, ktorého čo nevidieť neni? Lebo je isté, že si spravilo krýdla jako krýdla orla, a odletuje k nebesiam. 6 Nejedz chleba závistného človeka ani nežiadaj jeho lakôt. 7 Lebo jako smýšľa vo svojej duši, taký je; povie ti: Jedz a pi; ale jeho srdce nie je s tebou. 8 Svoj kúsok, ktorý si zjedol, vyvrátiš a zmaríš svoje pekné slová. 9 Nehovor pred bláznom, lebo pohŕdne rozumnosťou tvojich rečí. 10 Neprenášaj dávnej medze a nevchádzaj na pole sirôt. 11 Lebo ich vykupiteľ je mocný; on bude riešiť ich pravotu s tebou. 12 Zaveď svoje srdce ku kázni a svoje uši obráť k rečiam známosti! 13 Neunímaj kázne od chlapca; keď ho vyšľaháš prútom, nezomrie; 14 ty ho vyšľaháš prútom a jeho dušu vytrhneš z pekla. 15 Môj synu, ak bude tvoje srdce múdre, i moje srdce sa bude radovať. 16 A moje ľadviny budú plesať, keď budú tvoje rty hovoriť veci, ktoré sú pravé. 17 Nech nezávidí tvoje srdce hriešnikom; ale radšej choď v bázni Hospodinovej celý deň. 18 Lebo ak je v budúcnosti nejaká odmena, tvoje očakávanie nebude vyťaté. 19 Počuj, ty, môj synu, a buď múdry a uprav svoje srdce rovno cestou. 20 Nebuď medzi pijanmi vína ani medzi žráčmi mäsa; 21 lebo pijan a žráč schudobneje, a driemota oblieka v handry. 22 Poslúchaj svojho otca, toho, ktorý ťa splodil, a nepohŕdni, keď sa zostarie, svojou matkou. 23 Kúp si pravdu a nepredaj jej, múdrosť, kázeň a rozumnosť. 24 Radosťou plesá otec spravedlivého, a ten, kto splodil múdreho, raduje sa mu. 25 Nech sa raduje tvoj otec i tvoja mať, a nech plesá tá, ktorá ťa porodila. 26 Daj mi, môj synu, svoje srdce, a tvoje oči nech pilne pozorujú moje cesty. 27 Lebo smilnica je hlbokou jamou a úzkym hrdlom studnice cudzozemka. 28 Áno, úkladí jako zákerník a rozmnožuje medzi ľuďmi tých, ktorí robia neverne.

Pijani.

29 Komu beda, komu jaj, komu zvady, komu žaloba, komu rany darmo, komu rudá zamhlenosť očí?
30 Tým, ktorí sa dlho zdržujú pri víne, tým, ktorí vchádzajú, aby vyhľadali miešané víno. 31 Nehľaď na víno, že rudne, že vydáva v poháre svoju farbu a lesk, že sa hladko kĺže dolu hrdlom. 32 Naposledy poštípe jako had a bodne jako bazilišek. 33 Tvoje oči budú hľadieť na cudzie ženy, a tvoje srdce bude hovoriť prevrátené veci. 34 A budeš ako ten, ktorý ležiac spí prostred mora, a jako ten, ktorý spí hore na vrchu stožiara. 35 Povieš: Nabili ma, a nebolelo ma; natĺkli ma, a necítil som. Keď sa prebudím, urobím znova, pojdem to zase hľadať.