Predchádzajúca kapitola

23. kapitola

1 Keď sadneš jesť s panovníkom, dobre pozoruj toho, koho máš pred sebou, 2 a prilož si nôž na svoj hrtan, ak si pažravý. 3 Nežiadaj jeho lakôt, lebo je to klamlivý pokrm. 4 Neustávaj sa o to, aby si zbohatnul; od takej svojej rozumnosti upusť. 5 Či by si dal zaletieť svojim očiam naň, na bohatstvo, ktorého čo nevidieť neni? Lebo je isté, že si spravilo krýdla jako krýdla orla, a odletuje k nebesiam. 6 Nejedz chleba závistného človeka ani nežiadaj jeho lakôt. 7 Lebo jako smýšľa vo svojej duši, taký je; povie ti: Jedz a pi; ale jeho srdce nie je s tebou. 8 Svoj kúsok, ktorý si zjedol, vyvrátiš a zmaríš svoje pekné slová. 9 Nehovor pred bláznom, lebo pohŕdne rozumnosťou tvojich rečí. 10 Neprenášaj dávnej medze a nevchádzaj na pole sirôt. 11 Lebo ich vykupiteľ je mocný; on bude riešiť ich pravotu s tebou. 12 Zaveď svoje srdce ku kázni a svoje uši obráť k rečiam známosti! 13 Neunímaj kázne od chlapca; keď ho vyšľaháš prútom, nezomrie; 14 ty ho vyšľaháš prútom a jeho dušu vytrhneš z pekla. 15 Môj synu, ak bude tvoje srdce múdre, i moje srdce sa bude radovať. 16 A moje ľadviny budú plesať, keď budú tvoje rty hovoriť veci, ktoré sú pravé. 17 Nech nezávidí tvoje srdce hriešnikom; ale radšej choď v bázni Hospodinovej celý deň. 18 Lebo ak je v budúcnosti nejaká odmena, tvoje očakávanie nebude vyťaté. 19 Počuj, ty, môj synu, a buď múdry a uprav svoje srdce rovno cestou. 20 Nebuď medzi pijanmi vína ani medzi žráčmi mäsa; 21 lebo pijan a žráč schudobneje, a driemota oblieka v handry. 22 Poslúchaj svojho otca, toho, ktorý ťa splodil, a nepohŕdni, keď sa zostarie, svojou matkou. 23 Kúp si pravdu a nepredaj jej, múdrosť, kázeň a rozumnosť. 24 Radosťou plesá otec spravedlivého, a ten, kto splodil múdreho, raduje sa mu. 25 Nech sa raduje tvoj otec i tvoja mať, a nech plesá tá, ktorá ťa porodila. 26 Daj mi, môj synu, svoje srdce, a tvoje oči nech pilne pozorujú moje cesty. 27 Lebo smilnica je hlbokou jamou a úzkym hrdlom studnice cudzozemka. 28 Áno, úkladí jako zákerník a rozmnožuje medzi ľuďmi tých, ktorí robia neverne.

Pijani.

29 Komu beda, komu jaj, komu zvady, komu žaloba, komu rany darmo, komu rudá zamhlenosť očí?
30 Tým, ktorí sa dlho zdržujú pri víne, tým, ktorí vchádzajú, aby vyhľadali miešané víno. 31 Nehľaď na víno, že rudne, že vydáva v poháre svoju farbu a lesk, že sa hladko kĺže dolu hrdlom. 32 Naposledy poštípe jako had a bodne jako bazilišek. 33 Tvoje oči budú hľadieť na cudzie ženy, a tvoje srdce bude hovoriť prevrátené veci. 34 A budeš ako ten, ktorý ležiac spí prostred mora, a jako ten, ktorý spí hore na vrchu stožiara. 35 Povieš: Nabili ma, a nebolelo ma; natĺkli ma, a necítil som. Keď sa prebudím, urobím znova, pojdem to zase hľadať.