Predchádzajúca kapitola

22. kapitola

1 Dobré meno je viacej hodno ako veľké bohatstvo, a priazeň nad striebro a zlato. 2 Bohatý a chudobný sa stretávajú; ten, ktorý ich všetkých učinil, je Hospodin. 3 Opatrný, keď vidí zlé, skryje sa; ale hlupáci prejdú a pykajú. 4 Odplatou pokory a bázne Hospodinovej je bohatstvo, sláva a život. 5 Tŕnie a smečky sú na ceste prevrátenca; ten, kto ostríha svoju dušu, vzdiali sa od nich. 6 Vyučuj mládenca podľa spôsobu jeho cesty; potom aj keď sa zostarie, neuchýli sa od nej. 7 Bohatý panuje nad chudobnými, a ten, kto si vypožičiava, je sluhom tomu, kto mu požičiava. 8 Ten, kto rozsieva neprávosť, bude žať zkazu, a prút jeho prchlivosti bude mať koniec. 9 Človek dobrotivého oka bude požehnaný, lebo dáva zo svojho chleba chudobnému. 10 Zažeň posmievača, a vyjde s ním aj zvada, a prestane spor i hanba. 11 Kto miluje čistotu srdca a dbá na ľúbeznosť svojich rtov, toho priateľom je kráľ. 12 Oči Hospodinove strážia známosť; ale prevracia reči toho, kto robí neverne. 13 Leňoch hovorí: Lev je vonku, budem zabitý prostred niektorej z ulíc. 14 Ústa cudzích žien sú hlbokou jamou; na koho sa veľmi hnevá Hospodin, ten ta padne. 15 Bláznovstvo je priviazané na srdci chlapca; prút kázne ho vzdiali od neho. 16 Ten, kto utiskuje chudobného, aby rozmnožil svoje, a ten, kto dáva bohatému, robí to iba na nedostatok. 17 Nakloň svoje ucho a počuj slová múdrych a nastav svoje srdce mojej známosti. 18 Lebo to bude krásne a príjemné, keď ich budeš ostríhať vo svojom vnútri, keď budú pevne stáť spolu na tvojich rtoch. 19 Aby bola tvoja nádej v Hospodinovi, oznamujem ti to dnes, tebe. 20 Či som ti nenapísal znamenitých vecí čo do rád a známosti? 21 Aby som ti oznámil istotu pravdivých rečí, aby si odpoveďou doniesol zpät slová pravdy tým, ktorí by ťa poslali. 22 Nezdieraj chudobného preto, že je chudobný, ani nedrť biedneho v bráne. 23 Lebo Hospodin bude riešiť ich pravotu a vydrie dušu tým, ktorí im vydierajú. 24 Nepriateľ sa s hnevivým človekom ani neobcuj s prchlivým mužom, 25 aby si sa nenaučil jeho cestám a nevzal tak osídla svojej duši. 26 Nebuď medzi tými, ktorí sa zaručujú, medzi tými, ktorí ručia za dlhy. 27 Ak nemáš čím zaplatiť, prečo má niekto vziať tvoju ložu zpod teba? 28 Neprenášaj dávnej medze, ktorú spravili tvoji otcovia. 29 Vidíš muža, zbehlého v jeho práci? Postaví sa pred kráľmi; nepostaví sa pred nepatrnými.