Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

20. kapitola

1 Víno je posmievač, opojný nápoj nepokojný, a preto nikto, kto blúdi v ňom, nebude múdry. 2 Hrôza kráľova je ako revanie mladého ľva; ten, kto vyvolá jeho hnev, hreší proti svojej duši. 3 Na česť je človekovi sedieť preč od sporu; ale každý blázon, kto sa pletie. 4 Leňoch neorie pre zimu, a potom žiada v žatve, ale nieto. 5 Rada v srdci muža je ako hlboké vody; ale umný muž ju vyváži. 6 Mnohý človek sa stretne s mužom, ktorý mu preukáže nejaké milosrdenstvo; ale verného muža spoľahlivého kto najde? 7 Spravedlivý chodí vo svojej bezúhonnosti; blahoslavení sú jeho synovia po ňom. 8 Kráľ sediac na súdnej stolici rozháňa svojimi očima všetko zlé. 9 Kto môže povedať: Očistil som svoje srdce, som čistý od svojho hriechu? 10 Dvojaké závažie a dvojaká miera, to je oboje ohavnosťou Hospodinovi. 11 Už i chlapča sa pozná po svojich skutkoch, či je čisté alebo či je spravedlivé jeho dielo. 12 Ucho, ktoré čuje, a oko, ktoré vidí, to oboje učinil Hospodin. 13 Nemiluj spánku, aby si neschudobnel; otvor svoje oči a nasýť sa chleba. 14 Zlé je, zlé, hovorí ten, kto kupuje, a keď odíde, vtedy sa chváli. 15 Je zlato a množstvo periel; ale rty známosti sú drahocennou nádobou. 16 Vezmi jeho rúcho, lebo sa zaručil za cudzieho, a za cudzozemku, vezmi od neho záloh. 17 Chutný je človekovi chlieb falše; ale potom sa jeho ústa naplnia štrkom. 18 Úmysly stoja, keď sú podoprené radou, a múdrym riadením veď vojnu. 19 Pletichár túlajúc sa odkrýva tajomstvo, a preto s tým, kto príliš otvára svoje rty, sa nepleť. 20 Kto zlorečí svojmu otcovi alebo svojej materi, toho svieca zhasne v najväčšej tme. 21 Dedičstvo nadobudnuté na počiatku chvatom, nebýva na koniec požehnané. 22 Nepovedz: Odplatím zlé! Očakávaj na Hospodina, a pomôže ti. 23 Ohavnosťou je Hospodinovi dvojaké závažie a falošná váha nie je dobrá. 24 Od Hospodina sú kroky muža; ale čo rozumie človek svojej ceste?! 25 Osídlom je človekovi nerozmyslene vyriecť: Sväté, a po daných sľuboch vyhľadávať. 26 Múdry kráľ rozptyľuje bezbožníkov a uvodí na nich kolo. 27 Dych človeka je sviecou Hospodinovou, ktorá zpytuje všetky vnútornosti jeho života. 28 Milosť a pravda strážia kráľa, a milosťou podopiera svoj trón. 29 Ozdobou mládencov je ich sila a okrasou starcov šediny. 30 Modriny rán sú liečivou masťou na zlého a údery vnútornosti života.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk