Predchádzajúca kapitola

20. kapitola

1 Víno je posmievač, opojný nápoj nepokojný, a preto nikto, kto blúdi v ňom, nebude múdry. 2 Hrôza kráľova je ako revanie mladého ľva; ten, kto vyvolá jeho hnev, hreší proti svojej duši. 3 Na česť je človekovi sedieť preč od sporu; ale každý blázon, kto sa pletie. 4 Leňoch neorie pre zimu, a potom žiada v žatve, ale nieto. 5 Rada v srdci muža je ako hlboké vody; ale umný muž ju vyváži. 6 Mnohý človek sa stretne s mužom, ktorý mu preukáže nejaké milosrdenstvo; ale verného muža spoľahlivého kto najde? 7 Spravedlivý chodí vo svojej bezúhonnosti; blahoslavení sú jeho synovia po ňom. 8 Kráľ sediac na súdnej stolici rozháňa svojimi očima všetko zlé. 9 Kto môže povedať: Očistil som svoje srdce, som čistý od svojho hriechu? 10 Dvojaké závažie a dvojaká miera, to je oboje ohavnosťou Hospodinovi. 11 Už i chlapča sa pozná po svojich skutkoch, či je čisté alebo či je spravedlivé jeho dielo. 12 Ucho, ktoré čuje, a oko, ktoré vidí, to oboje učinil Hospodin. 13 Nemiluj spánku, aby si neschudobnel; otvor svoje oči a nasýť sa chleba. 14 Zlé je, zlé, hovorí ten, kto kupuje, a keď odíde, vtedy sa chváli. 15 Je zlato a množstvo periel; ale rty známosti sú drahocennou nádobou. 16 Vezmi jeho rúcho, lebo sa zaručil za cudzieho, a za cudzozemku, vezmi od neho záloh. 17 Chutný je človekovi chlieb falše; ale potom sa jeho ústa naplnia štrkom. 18 Úmysly stoja, keď sú podoprené radou, a múdrym riadením veď vojnu. 19 Pletichár túlajúc sa odkrýva tajomstvo, a preto s tým, kto príliš otvára svoje rty, sa nepleť. 20 Kto zlorečí svojmu otcovi alebo svojej materi, toho svieca zhasne v najväčšej tme. 21 Dedičstvo nadobudnuté na počiatku chvatom, nebýva na koniec požehnané. 22 Nepovedz: Odplatím zlé! Očakávaj na Hospodina, a pomôže ti. 23 Ohavnosťou je Hospodinovi dvojaké závažie a falošná váha nie je dobrá. 24 Od Hospodina sú kroky muža; ale čo rozumie človek svojej ceste?! 25 Osídlom je človekovi nerozmyslene vyriecť: Sväté, a po daných sľuboch vyhľadávať. 26 Múdry kráľ rozptyľuje bezbožníkov a uvodí na nich kolo. 27 Dych človeka je sviecou Hospodinovou, ktorá zpytuje všetky vnútornosti jeho života. 28 Milosť a pravda strážia kráľa, a milosťou podopiera svoj trón. 29 Ozdobou mládencov je ich sila a okrasou starcov šediny. 30 Modriny rán sú liečivou masťou na zlého a údery vnútornosti života.